YGS-LYS, Konu Anlatımı

2008 Öss-1 Biyoloji

2008 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI
(16 ADET SORU)
1. BÖLÜM

1. Bir insana,
I. kızamık aşısı yapıldıktan bir süre sonra kızamık etkeninin verilmesi,
II. suçiçeği hastalığı geçirmeden suçiçeği etkeninin verilmesi,
III. kabakulak hastalığı geçirdikten sonra kabakulak etkeninin verilmesi
uygulamalarından hangilerinin sonucunda o insanın hastalanması beklenir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III


2. Bir ekosistemde besin zinciri aşağıdaki şemada gösterildiği gibidir.Şemada oklar, besin kaynağı olan gruptan besin alan gruba doğru çizilmiştir.

Buna göre, üretici, birincil tüketici, ikincil tüketici ve ayrıştırıcı canlı grupları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

                            
Birincil        İkincil
              Üretici         Tüketici      Tüketici    Ayrıştırıcı
A)
             K              L               M            N
B)            K               N               L            M
C)            N              M               K             L
D)            M              L               N             K
E)            M              K               L              N


3. Canlılarda gerçekleşen,
I. kromozomların kutuplara düzenli olarak çekilmesi,
II. mayozda homolog kromozomlar arasında parça değişiminin olması,
III. interfazda DNA nın kendini eşlemesi,
IV. mayozda homolog kromozomların ekvator düzleminde rasgele dizilmesi
olaylarından kural olarak genetik çeşitliliği artıranlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV


4. Bir tür bakteri, uygun besiyeri içeren beş petri kabına ekilmiştir. Bu türün farklı antibiyotiklere karşı direncini araştırmak amacıyla petri kaplarına K, L, M, N ve P antibiyotiklerinin farklı kombinasyonları eklenmiş ve kaplarda üreme olup olmadığı gözlenmiştir. Kullanılan antibiyotik kombinasyonları ve bunların eklendiği kaplardaki bakterilerin üreme durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Antibiyotiklerin birbirleriyle etkileşime girmediği kabul edilecektir.)Buna göre, bu bakteri türü hangi antibiyotiğe karşı dirençli değildir?
A) K
B) L
C) M
D) N
E) P


5. Ökaryot canlıların oksijenli solunumunda,I. glukozun sitoplazmada belirli moleküllere kadar yıkılması,
II. enerji elde etmede kullanılacak moleküllerin mitokondrilere geçmesi,
III. moleküllerin enzimlerle CO2 ve H2O ya kadar parçalanması
olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III
B) II – I – III
C) II – III – I
D) III – I – II
E) III – II – I


6. Küresel ısınmada aşağıdakilerden hangisinin en son gözlenmesi beklenir?
A) Buzullarda erime
B) Kıyı ekosistemlerinde değişme
C) Deniz suyu seviyesinde yükselme
D) Hava sıcaklığı ortalamalarında artma
E) Atmosferdeki karbondioksit miktarında artma


7. Hücre zarından madde alışverişiyle ilgili olarakI. moleküllerin, derişimlerinin az olduğu ortamdan çok olduğu ortama taşınması,
II. hücredeki büyük moleküllü atık maddelerin dışarı atılması,
III. difüzyonla alınamayacak kadar büyük moleküllerin hücre içine alınması,
IV. suyun hipotonik ortamdan hücre içine geçmesi,
V. moleküllerin kolaylaştırılmış difüzyonla hücre içine alınması
olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesi için ATP enerjisi kullanılır?A) I ve V

B)
II ve IV
C) I, II ve III
D) I, III ve IV
E) II, III ve V


8. Aşağıdaki tabloda, bir ekosistemde bulunan K, L, M, N, P ve R harfleriyle belirtilen altı tür kurbağanın yaşam alanları, çiftleşme mevsimleri ve besin çeşitleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.Tablodaki bilgilere göre, aşağıdakilerin hangisinde verilen iki kurbağa türü arasında rekabetin en fazla olması beklenir?

A) K ve M
B) L ve N
C) L ve R
D) N ve P
E) P ve R

TEST BİTTİ. CEVAP ANAHTARINDAN CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Cevap Anahtarı: 1. Bölüm: B, E, D, D, A, B, C, A.

Alıntıdır: canlibilimi.com
Sponsorlu Bağlantılar