YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-1

DNA-RNA
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kromozom için yanlıştır?
Sadece eukaryotik hücrelerde bulunur
Hücrede nucleusta yer alır
Prokaryotlarda sitoplazmada bulunur
Kalıtsal bilgini korunmasında rol alır
Yapısında protein ve DNA bulunur
2.DNA ile ilgili özelliklerden hangisi DNA nın işlevsel özelliğidir ?
İki zincirden oluşur
Sentez evresinde kendini eşler
Fosfodiester ve hidrojen bağları içerir
Pentoz olarak deoksiriboz taşır
Çözünmez
3.Aşağıdaki özelliklerden hangisi DNA ve RNA nın ortak özelliği değildir ?
Organik baz taşımaları
Fosfodiester bağlara sahip oluşları
Nucleusta sentezlenmeleri
Sadece farklı moleküllerin sentezine kalıp olmaları
Ortak kalıplarının DNA olması
4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm RNA çeşitleri için söylenemez ?
Adenin,Guanin,Sitozin ve Urasil nucleotidi taşırlar
DNA üzerinde sentezlenirler
Sitoplazmada rol alırlar
Tekrar tekrar kullanılırlar
Her çeşit proteinin sentezinde kullanılırlar
5. DNA ile ilgili olarak verilen bağıntılardan hangisi yanlıştır?
A=T ve G=C
Topam nucleotid=A+T+G+C
Toplam H bağı=Toplam nucleotid+G
Toplam H bağı=2.A+3.G
A+T/G+C=1
6. 500 nucleotidlik DNA molekülünde A/G=2/3 ise C=?
200
150
100
50
25
7. Toplam 500 H bağı içeren DNA molekülünde 100 G varsa T/C=?
1/1
1/2
2/1
1/4
2/3
8. Bir DNA molekülünün yıkımında 600 H bağı çözüldüğüne göre bu molekülde en az kaç nucleotid bulunabilir?
600
599
400
300
200
9. 500 nucleotidli DNA molekülünde 100 Adenin vardır.Bu molekül 2 kez kendini eşlediğine göre ortamdan kaç sitozin kullanmıştır?
150
200
300
450
600
10.Ağır azot içeren DNA molekülü Hafif azot içeren ortamda 3 kez eşlendiğine göre ortamdaki melez DNA ların Hafif DNA lara oranı nedir?
1/1
1/2
1/3
1/4
1/7
Doğru yanıtlar:
1. Prokaryotlarda sitoplazmada bulunur
2. Sentez evresinde kendini eşler
3. Sadece farklı moleküllerin sentezine kalıp olmaları
4. Her çeşit proteinin sentezinde kullanılırlar
5. A+T/G+C=1
6. 150
7. 1/1
8. 400
9. 450
10. 1/3
Sponsorlu Bağlantılar