YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-10

1.Yanan sobaya dokunan,sonuçta elini çeken ve acı hisseden bir insanda,hangi organları etkin rol oynar?
A)omurilik-beyin kabuğu
B)beyin kabuğu-beyincik
C)omurilik-omurilik soğanı
D)beyin-omurilik soğanı

Cevap:A

2.Doğumdan sonra kazanılmış olan reflekslere,aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
A)göze bir cisim yaklaştığında,göz kırpması
B)limon yiyen birisini görüldüğünde,ağızın sulanması
C)ani bir patlama sesi duyulduğunda birden irkilme yapılması
D)sıcak bir cisme dokunulduğunda,elin hemen geri çekilmesi

Cevap:B

3.Ses titreşimleri etkisiyle kulakta oluşan ses uyartılarını beyne doğru getiren sinirler aşağıdakilerden hangisidir?
A)ara nöron B)duyu nöronu
C)motor nöron D)duyu almacı

Cevap:B

4.İki sinir hücresinin birleştiği bölge,aşağıdakileden hangisidir?
A)dendrit B)miyelin
C)sinaps D)akson

Cevap:C

5.Aşağıdakilerden hangileri,sinir sistemi hastalıkları arasında bulunur?
I.felç olma
II.parkinson
III.bitkisel hayata girme
A)yalnız I B)I ve II
C)II ve III D)I,II ve III
Cevap: D

6.Vücuda yapılan güçlü ve ani etkilere karşı vücudun da tepki göstermesi davranışlarıyla ilgili,aşağıdakilrden hangisi kalıtsal değildir?
A)ışık şiddetinin değişmesine göre,göz bebeğinin büyüyüp,küçülmesi
B)limon sıkılırken ağızın sulanması
C)diken batan parmağın hızla çekilmesi
D)insanın ani ve yüksek sesten irkilmesi
Cevap:B

7.Öğretmenin sorduğu soruya cevap veren bir öğrencinin vücudunda,aşağıda verilen sinir hücresi çeşitlerinde hangisi kullanılır?
I.ara nöronlar
II.duyu nöronlar
III.motor nöronlar
A)yalnız I B)I ve II
C)II ve III D)I,II ve III
Cevap: D

8.Betin kabuğunun vücuttaki görevleriyle ilgili olarak,aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)heyecanlanma anında,kalbin atış hızının artmasını sağlar
B)öğrenilen bilginin hafızada tutulmasını sağlar
C)denemelerdeki,fen ilgisi sorularının çözülmasini sağlar
D)çamlıcadan,boğaz manzaralarının seredilmesinde görev sağlar
Cevap:A

9.Duyu organlarının görevleri arasında;
I.çevreden gelen bazı uyumları alarak beyne iletme
II.insanlardaki bazı iç organları yönetme
III.organların yapı ve çalışmasında oluşabilecek durumları algılama
gibi etkinliklerden hangileri bulunur?
A)yalnız III B)I ve II
C)I ve III D)I,II ve III
Cevap:C

10.Aşağıdaki yapılardan hangileri,gözün damar tabakasında bulunur?
I.retina
II.iris
III.göz bebeği
IV.kornea
A)yalnız I B)I ve II
C)II ve III D)I ve IV
Cevap:C
Sponsorlu Bağlantılar