YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-2

 

1.Normal mitoz bölünmede görülen aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri mitoz geçiren her hücrede görülmez?
I-Sentroillerin hareketi     II-Sitokinez     III-Hücre plağı oluşumu     IV-Çekirdek zarının erimesi   V-İğ iplerinin oluşumu
I-II-III
I-III
I-III-IV
IV-V
III-IV
2. Mitoz bölünme ilgili ifadlerden hangisi yanlıştır?
Bir hücrelilerde üremeyi sağ1ar
Çok hücrelilerde büyüme ve onarım sağlar
Kalıtsal bilgiyi hücreden hücreye taşır
Yalnız diploit kromozomlu hücrelerde görülür
Kromozom sayısı değişmez
3. Hücre bölünmesi ile ilgili aşağıdaki olaylardan hangisi veya hangileri sadece mayoz bölünmede görülür?
     I-   DNA eşlenmesi        II-Santrozomların eşlenmesi        III- Nucleus zarının erimesi    IV-Homologların ayrılması      V-Tetradların görülmesi
I
I-II-III
I-III-V
II-IV-V
IV-V
4. Mayoz bölünmede homolog kromozomlar hangi aşamada birbirlerinden ayrılır?
Metafaz-I
Anafaz-I
Telofaz-I
Metafaz-II
Anafaz-II
5. n=4 Olan hücrenin profaz-I deki Tetrad sayısı nedir?
1
2
4
8
16
6. Hangisi hücreleri bölünmeye yönlendiren faktörlerden değildir?
Sitoplazma- nucleus oransızlığı
Sitoplazma- hücre zarı oransızlığı
Sitoplazmik faktörler
Organel sayısındaki artış
Bazı hormonlar
7. Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile sağlanır?
Tek hücrelilerde üreme
Çok hücrelilerde büyüme
Erkek arıda gamet oluşumu
Çiçeksiz bitkilerde spor oluşumu
Çiçeksiz bitkilerde gamet oluşumu
8. Aşağıda interfazla ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
G1 evresinde bölünmede rol alacak enzim ve proteinler sentezlenir
S evresinde DNA eşleşmesi gerçekleşir
S evresi sonunda sentrozom eşlenme emri verilir
G2 evresinde bölünme ile ilgili enzimler sentezlenir
G2 evresinde hücrede DNA miktarı normalin iki katıdır
9.Mayoz bölünmede hangi olay bir kere gerçekleşir?
Sitokinez
DNA eşlenmesi
Karyokinez
Sentrozom eşlenmesi
İğ ipleri oluşumu
10. Aşağıda  hücre bölünmesi sırasında gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir.Bunlar kendi arasında sıralandığında 3.sırada gerçekleşmesi gereken hangisidir?
Sentroillerin kutuplara çekilmesi
Kromatitlerin ayrılması
Sitoplazmanın bölünmesi
DNA eşlenmesi
İğ ipliklerinin sentromerlere bağlanması

 
Doğru yanıtlar:
1. I-III
2. Yalnız diploit kromozomlu hücreler görülür
3. IV-V
4. Anafaz-I
5. 4
6. Organel sayısındaki artış
7. Çiçeksiz bitkilerde spor oluşumu
8. G1 evresinde bölünmede rol alacak enzim ve proteinler sentezlenir
9. DNA eşlenmesi
10. İğ ipliklerinin sentromerlere bağlanması
Sponsorlu Bağlantılar