YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-3

MONERALAR
1. Hangi özellik monera alemine ait değildir?
Tek hücreli veya koloniler oluştururlar
Zarla çevrili organelleri yoktur
Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler
Kloroplast taşıyanlar fotosentez yapar
Sporla üreme görülmez
2. Virüslerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Büyüme görülmez
Obligat endo-parazittirler
Belirli doku ve hücrelerde çoğalabilirler
Mutasyona uğrayabilirler
Enzimleri ile hücreleri öldürür
3.Virüslerle ilgili olarak  I-Hızlı mutasyona geçirme      II-Yönetici molekül taşıma          III-Üreyebilme        IV-Hücre dışında kristalize olma                     verilenlerden hangisi ilaçlarla mücadelenin zor olmasına neden olur?
I
II-III
IV
I-III-IV
I-IV
4. Verilenlerden hangisi sadece belli özellikler taşıyan bakterilerde bulunur?
Hücre zarı
Tilakoid
Ribozom
Sitoplazma
DNA
5. Bazı yapılar bakterilere belli özellikler kazandırır.Aşağıda verilen yapı -özellik ilişkisinde hangisi yanlıştır ?
Mesezom-Oksijenli solunum
Kapsül-Kolonileşme
Hücre dışı sindirim enzimi-Patojenlik
Kamçı-Aktif hareket
Tilakoid-Fotosentez
6.  I-Glikojen depolamak    II-Hücre çeperi taşıma      III-Fotosentez yapma       IV-Saprofit beslenme        V-Endospor oluşturma?                                      Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri sadece bakterilere ait özelliktir.
I
II-III
II-IV
I-IV-V
V
7. Bakteriyel fotosentez için hangi ifade yanlıştır?
CO2 kullanılır
H2O kullanılır
Glikoz üretilir
Klorofil görev yapar
Işık gereklidir
8. Bakterilerde görülen beslenme biçimlerinden hangisi sadece bakterilere özgüdür?
Kemosentetik
Fotosentetik
Saprofitlik
Parazit-patojen
Hepsi
9. Aşagıdaki yaşamsal olaylardan hangisi bakterilerde gerçekleşmez?
Mitoz
Replikason
Fotofosforilasyon
Hidroliz
Translasyon
10.Mavi-Yeşil alglerle ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Klorofil taşırlar
Eşeyli ürerler
Fotosenteik canlılardır
Ortamda oksijen artışı sağlarlar
koloniler oluştururlar
Doğru yanıtlar:
1. Kloroplast taşıyanlar fotosentez yapar
2. Enzimleri ile hücreleri öldürür
3. I-IV
4. Tilakoid
5. Hücre dışı sindirim enzimi-Patojenlik
6. V
7. H2O kullanılır
8. Kemosentetik
9. Mitoz
10. Eşeyli ürerler
Sponsorlu Bağlantılar