YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-4

1. Paramecium(Terliksi hayvan)  için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Macronucleusu eşeysiz üremede rol alır
Kontraktil koful sitoplazmadaki fazla suyun aktif olarak atılmasını sağlar
Pelikula organizmaya belirgin şekil kazandırır
Besin maddeleri sadece endositozla alınır
Macro ve micro nucleuslar genetik açıdan aynıdırlar
2. Euglena(Kamçılı hayvan) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kamçı beslenme ve harekette rol alır
Klorofiller sitoplazmada dağınık bulunur
Hem ototrof hem heterotrof beslenirler
Sadece eşeysiz ürerler
Stigma(Göz lekesi) kamçı hareketini koordine eder
3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi protistaları bitkilere benzetir?
Endositozla besin almaları
Aktif hareket etmeleri
Bazı grupların koloni oluşturmaları
Eşeyli ve eşeysiz üremenin görülmesi
Ototrof beslenmenin görülmesi
4.Plasmodiumun hayat döngüsü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Eşeyli üreme sivri sineğin vücudunda gerçekleşir
Sivrisineğin vücudunda gerçekleşen çoğa bölünmeye sporogoni denir
İnsan vücuduna geçen birey haploid özelliktedir
Şizogoni sonucu oluşan bireylere merezoit denir
Mayoz bölünme sonucu gametositler oluşur
5. Protistalara özgü aşağıdaki özelliklerden hangisi amiplere ait değildir?
Amitozla çoğalırlar
Belirgin şekilleri yoktur
Eşeyli üremeleri konjugasyonla gerçekleşir
Yalancı ayaklarla hareket sağlanır
Kontraktil koful taşırlar
6. Aşağıdaki genellemelerden hangisi protistalar için yanlıştır?
Heterotrof ve ototrof yaşayanlar vardır
Eşeyli ve eşeysiz üreyenler vardır
Kloroplast ve kontraktil koful taşırlar
Tek veya koloniler halinde yaşarlar
Bölünerek çoğalmaları mitozla gerçekleşir
7. Aşağıdaki protista özelliklerden hangisi bitkilerdede görülür?
Aktif hareket etmek
Heterotrof beslenmek
Endositoz yapmak
Amitoz geçirmek
Parazit yaşamak
8. Protistalara ait aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece parameciumda görülür?
Kontraktil koful
Makro ve micronucleus
Hücre ağzı
Eşeyli ve eşeysiz üreme
Amitozla çoğalabilme
9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi protistalarla moneralar arasında ortak değildir?
Amitozla çoğalma
Eşeyli veya eşeysiz üreme
Kolonileşme
Heterotrof veya ototrof beslenme
Parazit yaşama
10.Aşağıda protistalarda görülen yapı ve görevleri verilmiştir.Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Macronucleus - Eşeyli ve eşeysiz üreme
Hücre ağzı - Besin alınımı
Kamçı - Aktif hareket
Stigma - Işığın algılanması
Kontraktil koful - Sitoplazmadaki faza suyun dışa atılması

 
Doğru yanıtlar:
1. Macronucleusu eşeysiz üremede rol alır
2. Klorofiller sitoplazmada dağınık bulunur
3. Ototrof beslenmenin görülmesi
4. Mayoz bölünme sonucu gametositler oluşur
5. Eşeyli üremeleri konjugasyonla gerçekleşir
6. Bölünerek çoğalmaları mitozla gerçekleşir
7. Parazit yaşamak
8. Makro ve micronucleus
9. Amitozla çoğalma
10. Macronucleus - Eşeyli ve eşeysiz üreme
Sponsorlu Bağlantılar