YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-5

Destek ve Hareket Sistemi
1. Bir iskelet sisteminin ;
I- Vücutta bulunma yeri
II- Köken olan embriyonik tabaka
III- Kasların iskelete bağlanma biçimi
Gibi özelliklerden hangileri onun iç veya dış nitelikli olduğunu belirler?
I
II
III
II-III
I-II-III
2. Bir petr kutusu içerisine  aktin ve miyozin lifleri içeren kas lifi konmuştur.
Aktin miyozin liflerinin kasılması için aşağıdakilerden hangisi petr kutusuna konulmalıdır?
I- ATP II- Ca , Mg III- Glikoz IV- Glikojen
I-II
II-III
III-IV
I-IV
II-IV
3. Kas kasılması sırasında aşağıdakilerden hangisi sürekli artmaz yada azalmaz?
ATP
Glikoz 
Glikojen
Laktik asit
H2O
4.Bir antagonist kas çiftinden birisinde H bandının kısalıyorsa, diğer kasta aşağıdaki değişmelerden hangisinin gözlenmez?
A bandında değişiklik olmaması
I bandının uzaması
Aktin çubuklarının birbirine yaklaşması
Z çizgilerinin birbirinden uzaklaşması
Sarkomerin uzamaya başlaması
5.Aşağıdakilerden hangisi dış iskeletin temel özelliklerinden değildir?
Organizmayı korur
Büyümeyi engeller
Zaman zaman değiştirilir
Dokusal oluşumuna sahiptir
Su kayıbını önler
6. Aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda görülen iç iskeletin temel özelliklerinden değildir?
Hareketi engellemez
Dokusal oluşuma sahiptir
Su kayıbını engeller
Büyümeyi engellemez
Mineral deposu ödevi görür
7.Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklerde boyca büyümeyi sağlar?
Periost
Kıkırdak doku
Süngersi kemik dokusu
Sıkı kemik dokusu
Havers sistemi
8. Bir canlı anatomik ve morfolojik olarak incelendiğinde ;
   I- Kalsiyum tuzlarını depo etme
  II- Kemik ve kıkırdak hücrelerini bulundurma
 III- Vücut dışında sert bir kabuk taşıma
 IV- Akyuvar ve alyuvar oluşturan ilik bulundurma
Gibi özelliklere sahip olduğu gözleniyor.Bu gözlemlerden hangilerine bakılarak canlının iç iskelete sahip olup olmadığı kesin olarak kanıtlanabilir?
I
I-II
II-III
II-IV
I-II-IV
9.      I- İmpulsun oluşması
          II- Asetilkolin  salgılanması
         III- ATP hidrolizi
Kas kasılması sırasında gerçekleşen yukarıdaki olayların oluşum sırası aşağıdakilerden hangisidir?
I-II-III
I-III-II
II-I-III
II-III-I
III-I-II

Doğru yanıtlar:
1. I-II-III
2. I-II
3. ATP
4. Aktin çubuklarının birbirine yaklaşması
5. Dokusal oluşumuna sahiptir
6. Su kayıbını engeller
7. Kıkırdak doku
8. II-IV
9. I-II-III
Sponsorlu Bağlantılar