YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-7

Üreme test
1. Canlılarda görülen üreme olaylarından hangisi çeşitlilik nedeni değildir?
Eğreltilerde sporlanma
Plasmodium malaria'da sporogoni
Parameciumda konjugasyon
Bitkilerde macrospor oluşumu
Alglerde izogami
2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi vegetatif üreme ile ilgili değildir?
Kalıtsal özelliklerin nesiler boyu saklanmasını sağlar
Hızlı gerçekleşen üreme şeklidir
Çok hücrelilere özgüdür
Sadece insan etkisiyle gerçekleşir
Tohumla üreme yeteneğini kaybetmiş bitkilerde üremeyi sağlar
3. Parameciumda gerçekleşen konjugasyon için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Nucleus alış verişi hücre ağzı bölgesinde gerçekleşen sitoplazmik köprü ile olur
Mayoz ve döllenme görülür
Kalıcı ve göçücü nucleuslar haploid olup mitozla oluşurlar
Ardışık mitozla oluşan hücrelerdeki iki micronucleustan biri makronucleusa dönüşür
İki hücreden oluşan yeni hücreler farklı kalıtsal özellikler taşır
4. Çiçekli bitkilerde üreme ile ilgili olarak, aşağıdaki ifadelerden hangisi kapalı tohumlulara ait değildir?
Tohumların yayılmasında meyvalar rol alır
Ovaryumda mayozla microsporlar oluşur
İki döllenme gerçekleşir
Diploid döl baskındır
Endosperm 3n kromozomludur
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iç döllenme dış gelişme gösteren canlılara ait değildir?
Boşaltım maddeleri ürük asit kristalleri şeklindedir
Embriyonik gelişimde korion,amnion,allantois ve vitellüs keseleri rol alır
Döllenme kabuk oluşumundan önce gerçekleşir
Kopulasyon (Çiftleşme) organları bulunur
Çok sayıda gamet oluşturulur
6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sadece pronefroz böbrek yapısına aittir?
Nefronlar silli huni ile başlar
Üreme hücreleri,boşaltım maddeleri ve sindirim artıkları aynı açıklıktan dışa atılır
Erkek bireylerde üreme hücreleri vas deferansla kloaka taşınır
Nefronlar vücudta segmental sıralanmıştır
Boşaltım maddesi üredir
7. Aşağıdakilerden hangisi müller kanalı ile igili yanlış ifadedir?
Kuşlarda döllenmenin gerçekleştiği yerdir
Balıklarda yumurtanın ovaryumdan kloaka taşınmasını sağlar
Sürüngenlerde yumurta akı ve kabuğunun oluştuğu yerdir
Bazı canlılarda yumurta ve boşaltım maddelerini kloaka taşır
Ovovipar canlılarda embriyonun geliştiği yerdir
8. Erkek üreme sistemi ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Spermatogenez  seminifer tüplerinde gerçekleşir
Epididimis spermlerin dölleme yeteneği kazandığı yerdir
Vas deferens spermlerin depolandığı yerdir
Seminal bezler erkek eşey hormonlarının üretildiği yerdir
Mayoz bölünme sadece testislerde gerçekleşir
9. Dişi üreme sistemi ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Ovaryumda mayoz oluşan ovumlar ovulasyonla dışa atılır
Follopi tüpü(Oviduct)döllenmenin gerçekleştiği yerdir
Döllenme mayoz 2 aşamasında gerçekleşir
Embriyonik gelişim uterusta gerçekleşir
Ovaryum faaliyetleri hipofizde üretilen FSH ve LH denetimindedir
10.Menstural periyotla ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
Folikül evresinde kanda FSH ve ostrojen oranı yüksektir
Ostrojen artışı FSH azalmasına neden olur
Ovulasyon evresinde kanda progesteron en yüksek seviyededir
Korpus luteum evresinde kanda LH oranı fazladır
LH kandaki en yüksek seviyesine ovulasyonda ulaşır
Doğru yanıtlar:
1. Plasmodium malaria'da sporogoni
2. Sadece insan etkisiyle gerçekleşir
3. İki hücreden oluşan yeni hücreler farklı kalıtsal özellikler taşır
4. Ovaryumda mayozla microsporlar oluşur
5. Çok sayıda gamet oluşturulur
6. Nefronlar silli huni ile başlar
7. Bazı canlılarda yumurta ve boşaltım maddelerini kloaka taşır
8. Seminal bezler erkek eşey hormonlarının üretildiği yerdir
9. Ovaryumda mayoz oluşan ovumlar ovulasyonla dışa atılır
10. Ovulasyon evresinde kanda progesteron en yüksek seviyededir
Sponsorlu Bağlantılar