YGS-LYS, Konu Anlatımı

LYS Biyoloji Deneme-8

 
1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bitki gelişimi ile ilgili olarak doğru değildir?
Besin miktarı çimlenme gücünü belirler
Tohum çimleninceye kadar heterotroftur
Açık tohumlularda endosperm n kromozomludur
Kabuk kalıtsal olarak ana bitki ile aynıdır
Endosperm ve embriyo farklı gen çeşitleri taşıyabilir
2. Tohum çimlenmesinde klorofil sentezleninceye kadar geçen süre için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kuru ağırlık azalır
Absisik asit etkinliği artar
Amilaz etkinliği artar
Nişasta oranı azalır
Hacimsel büyüme gerçekleşir
3. Tohum cimlenmesinde klorofil sentezinden sonrası için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanliştır?
Nişastanın kullanım oranı azalır
Su fotosentez ve terlemede kullanılır
Kuru ağırlık miktarı gittikçe artar
Giberillin etkinliği artmıştır
Sentez reaksiyonları oranı artmıştır
4. Aşağıdakilerden hangisi dış döllenme ve dış gelişim gösteren canlılara ait değildir?
Kopulasyon organları gelişmiştir
Döllenme garantili değildir
Çok sayıda yumurta oluşturulur
Döllenme dişi vücudu dışında su ortamında gerçekleşir
Yumurta etrafında kabuk oluşumu görülmez
5. Hayvanlarda üreme ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Wolf kanalı sperm ve boşaltım artıklarının dışa atılımını sağlar
Balıklarda müller kanalı döllenme ortamı olarak rol alır
Sürüngenlerde spermler vas deferans ile dışa atılır
Kuş müller kanalı yumurtanın döllenmesi ve kabuk oluşumunun sağlar
Kurbağalarda amnion zarı bulunmaz
6. Aşağıdaki yapılardan hangisi balık ve sürüngenlerde ortak yapıdır?
Kabuk
Korion zarı
Allantois zarı
Vitellüs zarı
Amnion zarı
7. Progesteron hormonunun görevleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Plasental yapının ve hamileliğin devamını sağlar
Uterus kasılmalarını önler
LTH hormonu etkileyerek süt oluşunumu engeller
Süt bezleri gelişimini sağlar
Doğumun gerçekleşmesini sağlar
8. Embriyonik gelişimde, embriyonik hücre ve dokuların farklılaşma ile sonuçlanan ,karşılıklı etkileşimine ne ad verilir ?
Segmentasyon
Gastrulasyon
Embriyonik induksiyon
Organogenez
Spermatogenez
9. Karasal yaşama uyumda üreme ile ilgili en önemli adaptasyon hangisidir ?
Kabuk oluşumu
İç döllenme
Boşaltım artıklarının ürik asit kristaller şeklinde atılması
Bol vitellüs
Plasentanın gelişimi
10.Aşağıdaki  terimlerin hangisinin tanımlanmasında yanlış yapılmıştır?
Gastrulasyon:Hücre hareketi ve göçü ile embriyonal derilerin oluşumu
Segmentasyon:Zigot oluşumundan sonra gerçekleşen ve gittikçe küçülen hücrelerin oluştuğu mitioik bölünme
Allantois kesesi:Yumurta ile üreyen canlılarda boşaltım artıklarını depolandığı kese
Organogenez:Organ taslaklarını oluşumu
Sölom:Mezoderme sahip canlılarda oluşan sinidirim boşluğu
Doğru yanıtlar:
1. Endosperm ve embriyo farklı gen çeşitleri taşıyabilir
2. Absisik asit etkinliği artar
3. Nişastanın kullanım oranı azalır
4. Kopulasyon organları gelişmiştir
5. Balıklarda müller kanalı döllenme ortamı olarak rol alır
6. Vitellüs zarı
7. Doğumun gerçekleşmesini sağlar
8. Embriyonik induksiyon
9. İç döllenme
10. Sölom:Mezoderme sahip canlılarda oluşan sinidirim boşluğu
Sponsorlu Bağlantılar