YGS-LYS, Konu Anlatımı

YGS Biyoloji Deneme-1

                  1. Aşağıdakilerden hangisi birim zar içermeyen hücre organelidir?
a) Mitokondri
b) Ribozom
c) Lizozom
d) Golgi
 
2. Hücre zarının yapısında en fazla bulunan molekül hangisidir?

a) Kolesterol
b) Protein
c) Fosfolipit
d) Glikolipit
e) Glikoprotein
 
3. Aşağıdakilerden hangisi endositoz yapamaz?

a) Amip
b) Akyuvar
c) Paramesyum
d) Bakteri
e) Öglena
 
4. Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere ait bir özelliktir?

a) Akciğer solunumu yapma
b) Kalplerinin dört odacıklı olması
c) Sıcak kanlı olma
d) İç döllenme yapma
e) Vücudun kıllarla kaplı olması
 
5. Enzimlerin substrata özgü olmalarının sebebi hangisidir?

a) Kofaktöre ihtiyaç duymaları
b) Koenzime ihtiyaç duymaları
c) Apoenzim kısmının DNA'daki gene göre sentezlenmesi
d) Substratların özel olması
e) Enzimin Minerale ihtiyaç göstermesi
 
6. Aşağıdakilerden hangisi karmaşık ( Mukopolisakkarit ) polisakkarit yapısındadır?

a) Nişasta
b) Selüloz
c) Glikojen
d) Maltoz
e) Kitin
 
7. Aşağıdakilerden hangisi en fazla enerji içerir?

a) Yağ asidi
b) Glikoz
c) Aminoasit
d) Fruktoz
e) Gilserol
 
8. DNA nükleotidleri hidroliz edildiğinde aşağıdakilerden hangisi açığa çıkmaz?

a) Adenin
b) Deoksiriboz
c) Urasil
d) Timin
e) Guanin
 
9. Sınıflandırmada en küçük birim hangisidir?

a) Alem
b) Familya
c) Cins
d) Tür
e) Takım
 
10. Aşağıdakilerden hangisi virüslerin cansızlık özelliklerindendir?

a) Protein kılıf taşımaları
b) DNA veya RNA içermleri
c) Kristalleşebilmeleri
d) Kuyruk enzimi taşımaları
e) Çoğalabilmeleri
 
11. Bir canlı türünün habitatında yaptığı bütün failiyetler aşağıdakilerden hangisidir?

a) Biyom
b) Süksesyon
c) Niş
d) Mikroklima
e) Rekabet
 
12. Bir hücrenin canlı olup olmadığı aşağıdaki taşıma şekillerinden hangisi ile ispatlanabilir?

a) Osmoz
b) Difüzyon
c) Kolaylaştırılmış difüzyon
d) Diyaliz
e) Aktif taşıma
 
13. Aşağıdakilerden hangisi mantarlar alemine ait bir özellik değildir?

a) Hücre çeperinin kitinden oluşması
b) Depo polisakkaritlerinin selülozdan oluşması
c) Klorofil taşımamaları
d) Heterotrof olmaları
e) Bazı türlerinin tek hücreli olması
Cevap Anahtarı :b,c,d,e,c,e,a,c,d,c,c,b
Sponsorlu Bağlantılar