YGS-LYS, Konu Anlatımı

YGS Biyoloji Deneme-2

2011 YGS BİYOLOJİ DENEME SINAVI
Hücre Test:
1. Mikroskopta incelenen eukaryotik hücrede aşağıdaki organellerden hangisi bulunmayabilir?
Kloroplast
Mitokondri
Ribozom
Endoplazmik retikulum
Golgi aygıtı

2. Aşağıdaki moleküllerden hangisi hücre zarından dışarı geçiş yapamaz?
Hormon
Glikoz
Na
ATP
Yağ asidi

3. Yağ özellikte hormon üreten hücrelerde aşağıdaki organellerden hangisinin fazla olması gerekir?
Mitokondri
Ribozom
Granülsüz endoplazmik retikulum
Lizozom
Kloroplast

4. Aşağıdaki özelliklerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmenin ortak özelliğidir?
İki kayrokinez ve iki sitokinezin görülmesi
Homoloğ kromozomların ayrılması
Kardeş kromatidlerin ayrılması
Kalıtsal olarak benzer iki hücrenin oluşması
Ard arda gerçekleşebilmeri

5. Hücre dışından alınan bir polimerin yapısındaki enerjinin kullanılabilmesi için aşağıdaki organellerden hangisinin ardışık görev yapması gerekir?
Kloroplast-Mitokondri
Lizozom-Golgi
Golgi-Endoplazmik retikulum
Ribozom-Mitokondri
Lizozom-Mitokondri

6. Madde alınımında endositoz yapamayan eukaryotik hücreler için hangi ifade yanlıştır?
Lizozom hücre içi sindirimde görev alır
Sitokinez orta lamel oluşumu ile gerçekleşir
Sitoplazmik kalıtım faktörü olarak mitokondri ve kloroplast taşıyabilir
İhtiyacı olan organik maddeleri kendi sentezler
İşlevsiz polimerleri monomerlere dönüştürür

7. Aşağıdaki hangi organel çiftinin faaliyeti hücrede emme kuvvetini artırır?
Mitokondri-Kloroplast
Mitokondri-Ribozom
Ribozom-Lizozom
Lizozom-Kloroplast
Kloroplast-Ribozom

8. Aşağıda verilen organellerden hangisinde organik madde akışı sadece organelden sitoplazmaya doğrudur?
Kloroplast
Mitokondri
Ribozom
Lizozom
Endoplazmik retikulum

9. Seçeneklerde verilen ifadelerden hangisine göre hücre hakkında yorum yapılamaz?
Nucleolus sayısı-büyüklüğü
Granüllü endoplazmik retikulum yoğunluğu
Ribozom sayısı
Golgi aygıtı
Mitokondri sayısı

10.Aşağıdaki madde alış verişi ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Hücre zarından geçemeyen maddeler endositoz-ekzositoz ile
Zardan geçebilen maddeler sadece difüzyonla
Yoğunluğun az olduğu yerden çok olduğu yere aktif taşımayla
Su osmozla
Yağda çözünen maddeler sadece difüzyonla


Doğru yanıtlar:
1. Kloroplast
2. ATP
3. Granülsüz endoplazmik retikulum
4. Kardeş kromatidlerin ayrılması
5. Lizozom-Mitokondri
6. İhtiyacı olan organik maddeleri kendi sentezler
7. Lizozom-Kloroplast
8. Kloroplast
9. Golgi aygıtı
10. Zardan geçebilen maddeler sadece difüzyonla
Sponsorlu Bağlantılar