YGS-LYS, Konu Anlatımı

YGS Biyoloji Deneme-4

2011 YGS BİYOLOJİ DENEME SINAVI
Organik maddeler test

1. Aşağıdakilerden hangisi glikozun temel özelliklerinden değildir?
Kanda bulunur
Sindirim enzimlerinden etkilenmez
ATP nin yapısına katılır
Hücre zarı yapısına katılır
Polisakkaritlerin temel yapı taşıdır


2. Aşağıdakilerden hangisi amino asitlerin temel özelliklerinden değildir?
Hücre zarından geçebilirler
Aralarında sadece peptid bağı kurulabilir
Enzimlerin yapı taşlarıdır
Asitler karşısında baz,bazlar karşısında asit gibi davranırlar
Suda çözünürler


3. Aşağıda verilen organik maddeler ve bağlarında; hangi eşleştirme yanlıştır?
Protein-peptid
Yağ-ester
Maltoz-glikozit
DNA-fosfodiester
Nişasta-ters glikozit


4. Hücreye dışarıdan alınan bir polimerin yapısındaki kimyasal enerjinin açığa çıkarılmasında hangi olaylar gerçekleşmeli?
Sindirim-solunum
Solunum-boşaltım
Boşaltım-sindirim
Sentez-solunum
Fosforilasyon


5.Aşağıdaki organik yapılardan hangisi sindirim enzimlerinden etkilenmeden direk kana karışır?
ATP
Nişasta
Laktoz
RNA
Deoksiriboz


6. Aşağıdakilerden hangisi nişasta,laktoz,protein için ortak özellik değildir?
Hücre zarından geçemezler
Aynı hücrede sentezlenebilirler
Enerji verici olarak kullanılabilirler
Sindirim enzimlerinden etkilenirler
Dehidrasyonla sentezlenirler


7. Aşağıdaki moleküllerden hangisinin hidrolizinde tek tip monomer oluşur?
Maltoz
Laktoz
Yağ
Sukroz
ATP


8. Aşağıdakilerden hangisi sadece proteinlere özgüdür?
Hormon olarak görev yapmak
Hücre zarı yapısına katılmak
Hücrede depolanmak
Enerji üretiminde kulanılması
Enzimleri oluşturmak


9. Aşağıdakilerden hangisi farklı proteinleri oluşturan amino asitler için aynı olamaz?
Oranları
Sayısı
Yerleri
Sentezinde gerekli faktörler
Çeşitleri


10. Aşağıda organik maddeler ve sentezlendikleri hücresel yapılardan hangisi yanlıştır?
Kloroplast-Glikoz
Ribozom-Protein
Golgi-Seluloz
Endoplazmik retikulum-Yağ
Lizozom-Yağ asidi


Doğru yanıtlar:

1. ATP nin yapısına katılır
2. Aralarında sadece peptid bağı kurulabilir
3. Nişasta-ters glikozit
4. Sindirim-solunum
5. Deoksiriboz
6. Aynı hücrede sentezlenebilirler
7. Maltoz
8. Enzimleri oluşturmak
9. Yerleri
10. Lizozom-Yağ asidi

Sponsorlu Bağlantılar