YGS-LYS, Konu Anlatımı

YGS Biyoloji Deneme-5

2011 YGS BİYOLOJİ DENEME SINAVI
Duyu organları test

1. Işık az ise insan gözünde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

Sempatik sinirler uyarılır
Işınsal kaslar kasılır
Göz bebeği daralır
Işık daha geniş bir boşluktan görme sinirlerine ulaşır
Mercek ışığı görme noktasına odaklar

2.İnsanda ışığa göz uyumu nasıl olur?
Mercekin yerinin değişmesiyle
Mercekin kalınlığının değişmesiyle
Göz bebeğinin daralıp genişlemesiyle
Ön oda sıvısının yoğunluğunun değişmesiyle
Arka oda sıvısının yoğunluğunun değişmesiyle
3.İnsan gözü retina katmanında resöpterlerin olmadığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?

Sarı benek
Kör Nokta (optik Disk)
İris
Kornea
Sklera (Sert tabaka)

4. Renk körü olan insan için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Kornea bozuktur
Kör nokta yoktur
Sklera dokusu yoktur
Çubuk hücreleri yoktur
Bir veya iki tip konik hücreleri yoktur

5. İnsan Kulağında , Orta Kulakta basınç değişikliklerinde dengeyi sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir?
Timpanik zar
Oval pencere
Yuvarlak pencere
Kohlea
Öztaki borusu

6. - İnsan kulağında duyu hücreleri aşağıdaki kısımlardan hangisinde yer alır?
Öztaki borusu
Kohlea
Yarım daire kanalları
Oval pencere
Yuvarlak pencere

7. l-Kulak     ll-Burun     lll-Deri     lV-Dil

Yukarıda insandaki duyu organları verilmiştir. Bunlardan mekanik enerjiye duyarlı olanları hangileridir?

l
lll
l - ll - lll - lV
l - lll
ll - lV

8. l-Optik Sinirler     ll-Talamus     lll-Beyin Korteksi     lV- Reseptörler

İnsanda gözün görmesini sağlayan yukarıdaki yapıların görüntü oluşum sırasındaki görev sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

l - ll - lll - lV
lV - lll - ll - l
lV - l - ll - lll
lll - lV - l - ll
lV - ll - l - lll

9. - İnsan kulağında , aşağıdaki yapılardan hangisi İç Kulakta yer almaz?
Öztaki borusu
Kohlea
Yarım daire kanalları
Korti organı
Duyu hücreleri

10.     l-  Gözde koni ve çomak olmak üzere 2 çeşit reseptör vardır
           ll-  Koniler renkli görmeyi sağlar
           lll- Çomaklar çok ışıkta şekilleri görmeyi sağlar
           lV-Retinada çomaklar konik hücrelerin etrafında yer alır

İnsan gözündeki retina bulunan görme reseptörleri hakkında yukarıda verilenlerden yanlış olanı hangisidir?

Yalnız l
Yanlız III
Yalnız lV
ll - lll
l - lVDoğru yanıtlar:
1. Göz bebeği daralır
2. Göz bebeğinin daralıp genişlemesiyle
3. Kör Nokta (optik Disk)
4. Bir veya iki tip konik hücreleri yoktur
5. Öztaki borusu
6. Kohlea
7. l - lll
8. lV - l - ll - lll
9. Öztaki borusu
10. Yanlız III
Sponsorlu Bağlantılar