YGS-LYS, Konu Anlatımı

YGS Biyoloji Deneme-9

SORU : 1

Minerallerin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı enzimlerin yapısına katılır.
B) Düzenleyici olarak iş görür.
C) Bitkiler kendileri sentezler, hayvanlar dışardan alır.
D) Kanın osmotik basıncının ayarlanmasında görev alır.
E) Kas kasılmasında iş görürler.

SORU : 2

Aşağıdakilerden hangisi ekolojinin konusu olamaz?

A) ışık şiddetinin bitki büyümesine etkisi
B) bir ortamdaki besin miktarı ile canlıların birey sayısı arasındaki ilişki
C) canlıların yapı taşı olan hücrede gerçekleşen kimyasal olaylar
D) canlılar arasında görülen ortam şartları için rekabet
E) bir göle verilen zehirli maddelerin balıklara etkisi

SORU : 3

“Işık şiddetinin daha fazla olduğu bölgelerde bitki boyunun uzaması engellenir.” Öyleyse “Bir bitki türünün deniz seviyesinde yaşayan bireylerinde boy daha kısa olmalıdır.” sonucu aşağıdakilerden hangisinden hangisiyle açıklanır?

A) gerçek
B) nitel gözlem
C) kontrollü deney
D) tahmin
E) bilimsel problemSORU : 4

1 - Hipotez bir problemle ilgili öne sürülen geçici çözüm yoludur.
2 - Veri, özel bir problemle ilgili elde edilen gerekçedir.
3 - Nicel gözlem ölçmeye dayamayan, miktar belirtmeyen duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir.

Yukarıdaki tanımlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

SORU : 5

Bir bilim adamının tahminde bulunabilmesi için öncelikle;

1 - veri toplamak
2 - hipotez kurmak
3 - kontrollü deney yapmak

gibi çalışmalardan hangilerini yapmış olması gerekir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

SORU : 6

aynı ortamda yaşayan ve birbirlerine karşılıklı yarar sağlayan iki canlının ilişkisini inceleyen biyoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) botanik
B) ekoloji
C) genetik
D) mikrobiyoloji
E) zooloji

SORU : 7

- Bitkilerdeki foto sentezin nasıl gerçekleştiği
- İnsanlardaki sinir sisteminin çalışma şekli
- Kuşlardaki soluk alıp verme mekanizması

yukarıdaki konularda çalışmalar yapan bilim adamlarının ilgilendikleri biyoloji alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyoloji
B) Anatomi
C) Histoloji
D) Sitoloji
E) Biyokimya


SORU : 8

Bir öğünde bütün besin çeşitlerinden tüketen bir kişi, bu besinleri enerji elde etmek için vücudunda hangi sıraya göre kullanır?

A) karbonhidrat → vitamin → protein
B) vitamin → protein → yağ
C) karbonhidrat → yağ → protein
D) protein → yağ → vitamin
E) vitamin → mineral → karbonhidrat

SORU : 9

1 - sıcaklık
2 - pH
3 - substrat
4 - inhibitör

yukarıda verilenlerden hangilerinin sürekli arttırılması enzimsel reaksiyon hızını olumsuz etkiler?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1, 2 ve 4
D) 2, 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4

SORU : 10

Problemi belirlemek

Gözlem yapmak

1

Hipotez kurmak

2

Kontrollü deney yapmak

3

Teori

Kanun

Şekilde gösterilen 1, 2, 3nolu kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) Nitel gözlem – varsayım – gerçek
B) Veri toplamak – nitel gözlem – red
C) Veri toplamak – tahmin – gerçek
D) Varsayım – tahmin – nicel gözlem
E) Nicel gözlem – varsayım – gerçek
 
1C 2C 3D 4C 5C 6B 7A 8C 9C 10 C
Sponsorlu Bağlantılar