YGS-LYS, Konu Anlatımı

Ygs Biyoloji Deneme-7

SORU : 1

Birim miktar yağın aynı miktar karbonhidrat ve proteine göre daha çok enerji vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her hücrede sentezlenmesi
B) C,H ve O’dan oluşması
C) Hidrojen sayısının çok olması
D) Yedek besin olması
E) Daha az hacim kaplaması


SORU :2

Hücrelerde sentezlenen yağ moleküllerinin işlevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Hücre zar yapısına katılma
B) Yedek besin olarak depolama
C) Hormon yapısına katılma
D) Nükleik asit yapısına katılma
E) Enerji kaynağı olarak kullanılma


SORU :3

Proteinleri birbirinden farklı kılan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sentezinden sorumlu genlerin farklı olması
B) Peptit bağların oluşum biçimi
C) İçerdikleri Amino asit bağlarının oluşum biçimi
D) İçerdikleri Amino asit dizilimi
E) İçerdikleri Amino asit çeşitlerinin farklı olması

SORU :4


Bir insan ve bir hayvan proteini karşılaştırıldığında,

1- Amino asit çeşitlerinin dizilimindeki yeri
2- Amino asit çeşitleri
3- Amino asitlerin bağlanma biçimi
4- Amino asitlerin sayısı

özelliklerinden hangileri molekül yapılarının farklı olmasında rol oynamaz?

A) yalnız 1
B) yalnız 3
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
E) 1,2 ve 3


SORU : 5

1- substrat miktarı
2- ortamın pH derecesi
3- ortamın sıcaklık derecesi
4- hücrenin hacmi

Yukarıdakilerden hangileri enzim reaksiyonlarının hızını etkiler?

A) yalnız 3
B) yalnız 4
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3
E) 1,2 ve 3


SORU : 6

Aşağıdakilerden hangisi tüm enzimler için geçerli değildir?

A) Tekrar tekrar kullanıla bilme
B) Koenzim kapsama
C) Mutasyondan etkilenebilme
D) Belirli bir substrata özgü olma
E) Protein içermeSORU : 7

Bir enzimin özelliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) DNA’daki nükleotit dizilimine
B) Amino asit dizilimine
C) Sekonder yapısına
D) Üç boyutlu hacimsel yapısına
E) Amino asitlerin çeşit ve miktarına


SORU :8

Vitaminlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) C vitamini vücutta depolanmaz.
B) D vitamini son şeklini, deri hücrelerinde güneş ışığı etkisiyle alır.
C) K vitamini kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezlenir.
D) Gözde, görüntü oluşumu sırasında B vitamini yıkımı vardır.
E) Yağda çözünen vitaminler hücre zarından daha kolay geçer.

SORU : 9

Farklı hücrelerde bulunan,

1 - Enzim
2 - ATP
3 - Protein
4 - Yağ

moleküllerinden hangilerinin özelliğinin aynı olması, hücrelerin ortak gen olduğunu doğrudan kanıtlar?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 4
D) 2 ve 3
E) 3 ve 4

SORU : 10

Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin protein yapılı olmaları ile ilgili bir özelliktir?

A) Hücre dışında çalışabilme
B) Takımlar halinde çalışma
C) Ortam sıcaklığı yükseldiğinde yapısal olarak bozulma
D) Aktivatör madde ilavesiyle hızlı çalışma
E) Kofaktör varlığında çalışma


Cevap Anahtarı:1 C 2 D 3 B 4 B 5E 6B 7C 8D 9B 10C
Sponsorlu Bağlantılar