YGS-LYS, Konu Anlatımı

Ygs Biyoloji Deneme-8

SORU :1

1 - glikoz
2 - laktoz
3 - fruktoz
4 - sükroz
5 - galaktoz

Verilen organik bileşiklerden hangilerinin bulunması bu canlının hayvan olduğunun kanıtıdır?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4
E) 2 ve 5


SORU : 2

Hücrelerde bulunan organik maddelerden,

1 - enzim
2 - selüloz
3 - glikojen
4 - protein

hangileri doğrudan canlının genetik bilgisi ile sentezlenmektedir?

A) 1 ve2
B) 1 ve 3
C) 1 ve4
D) 2 ve 4
E) 1, 2 ve 4


SORU : 3

Enzimin substratı tanımakla görevli olan kısmının yapısının bozulması durumunda,

1 - Enzimin çalışmasının durması
2 - Yardımcı grubu tepkimenin devamını sağlaması
3 - Enzimin daha düşük hızla çalışmasını sürdürmesi

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

SORU : 4

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) Protein
B) Polipeplit
C) Yağ asidi
D) Amino asit
E) Glikoz

SORU : 5

Bir bilim adamı gözlemleri sonucu elde ettiği verilere dayanarak “mitokondri bulunan ortama tiroksin hormonu ilave edildiğinde oksijen tüketimi ve enerji üretimi artar” demektedir.

Buna göre, bilim adamının bundan sonraki aşamada yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrollü deney yapmalıdır.
B) Tahmin çıkarmalıdır.
C) Problemi belirlemelidir.
D) Teori kurmalıdır.
E) Hipotez kurmalıdır.

SORU : 6

Işık şiddeti ile büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran bir bilim adamı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Işık şiddetini sabit tutup diğer etkenleri değiştirmelidir.
B) Bir bitkiyi ışıklı, diğer bitkiyi ışıksız ortamda yetiştirmelidir.
C) Bitkiyi sabit ışıkta aydınlatıp farklı kısımlardaki büyümeyi gözlemlemelidir.
D) Bütün etkenleri sabit tutup ışık şiddetini kademeli artırmalıdır.
E) Çeşitli etkenleri rasgele değiştirip deney yapmalıdır.

SORU : 7

Bilimsel bir çalışma yapılırken aşağıdakilerin hangisi gerçekleşmez?

A) veri toplamak
B) tahminlerde bulunmak
C) kontrollü deney yapmak
D) hipotez kurmak
E) hipotezi gerçek yapmak

SORU : 8

Bir nükleer santralın kurulduğu alanın yakınındaki gölde çalışmalar yapan bilim adamı kurbağa larvaları ve erginleri üzerinde yaptığı gözlemlerde kalıtsal değişikliklerin olduğunu ve sonuçta larvaların bundan etkilendiğini gözlemlemiştir.

Buna göre bilim adamı biyolojinin;

1 - Genetik
2 - Ekoloji
3 - Morfoloji

gibi alt bilim dallarından hangileri üzerinde çalışma yapmıştır?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

SORU : 9

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşamını sürdürmesi için zorunlu olan olaylardan değildir?

A) solunum
B) üreme
C) beslenme
D) adaptasyon
E) boşaltım


SORU : 10

Bir hücrede yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için belli ıranda sı bulunması koşulu vardır.

Suyun görevleriyle ilgili;

1- Büyük moleküllü maddelerin hidrolizinde kullanılır.
2- Enzimlerin çalışması için gerekli ortamı oluşturur.
3- Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılır.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1, 2 ve 3

Cevap Anahtarı 1E 2C 3A 4D 5B 6D 7E 8C 9B 10D
Sponsorlu Bağlantılar