YGS-LYS, Konu Anlatımı

Biyoloji Konu AnlatımıCanlıların Sınıflandırılması

Hayvanlar Alemi
  

Bitkiler Alemi


Fungi(Mantarlar) Alemi


Protista Alemi

Monera Alemi

Sistemler


Biyosferdeki Yaşama Birlikleri


Ekoloji ve Besin Zinciri

Bilimsel Çalışma ve Biyolojinin Alt Bilim Dalları

Çevre Kirliliği


Besin Maddeleri

Hücre


Hücrede Madde Alışverişi

Bitkilerde Üreme Ve Gelişme

Hayvanlarda ve İnsanlarda Üreme
 

Hayvansal Dokular

Canlılarda Davranış

Bitkilerin Yapısı ve Bitkisel Dokular
 
Canlılar ve Beslenme İlişkileri

Eşeyli Üreme

Eşeysiz Ürüme

Enzim ve ATP


Kemosentez

Fotosentez

Yönetici Moleküller

Protein Sentezi 

Metabolizma

Hücresel Solunum

Hücre Bölünmeleri


Kalıtım 

Çaprazlamalar Ve Mendel Kuralları

Cinsiyete Bağlı Kalıtım


Popülasyon Genetiği

Hayatın Başlangıcı ve Evrim Teorileri

Biyoteknoloji 

Sponsorlu Bağlantılar