YGS-LYS, Konu Anlatımı

Temel Yasalar

TEMEL KİMYA YASALARI

 

 1. KÜTLENİN KORUNUMU YASASI

Kimyasal olaylara giren maddelerin kütleleri toplamı oluşan ürünlerin toplamına eşittir. Buna göre:
X + Y ® Z + T tepkimesinde X ve Y girenler (reaktif) olup, Z ve T (ürünler)’ye kütlece eşittir.
Kimyasal maddelerin kütleleri atom sayıları ile orantılı olduğundan tüm kimyasal tepkimelerde atom sayıları korunur.
Örn; 1 mol C atomu 12 gram, 1 mol O2 molekülü 32 gramdır.Buna göre 1 mol C atomu 44 gram olur.
C + O2 ® CO2
12 gram + 32 gram ® 44 gram

 

 

 1. SABİT ORANLAR YASASI (PROUST YASASI)
Bir bileşikteki elementlerin

 1. Kütlece yüzde bileşimi sabittir
 2. .
  Örn; Al=27, S=32 olduğuna göre Al2S3 bileşiğinde:
  Mol sayıları oranı : nAl = 2 Kütleleri oranı : mAl = 2.27 = 9 ‘dır.
  nS = 3 mS = 3.32 16
  9 gram Al + 16 gram S = 25 gram bileşik oluşturur.
  25 gram bileşikte 9 gram Al, 16 gram S vardır.
  100 gram bileşikte 36 gram Al, 644 gram S vardır.Kaynakwh:
  Temel Kimya Yasalar
  Bileşikte kütlece %36 Al, %64 S vardır.


  2 KATLI ORANLAR YASASI (DALTON YASASI)

  İki element aralarında iki bileşik oluşturuyorsa, bu elementlerden birinin sabit miktarları ile birleşen diğer elementin değişen miktarları arasında basit bir oran vardır.

  Örn; NO2 – N2O4 bileşik çiftinde:

  Aynı miktar N ile birleşen O kütleleri arasında.

  2/ NO2 = N2O4 = 4
  1/ N2O5 = N2O5 5

  Aynı miktar O ile birleşen N kütleleri arasında

  5/ NO2 = N5O10 = 5
  2/ N2O5 N4O10 4

  3 HACİM ORANLARI YASASI (GAY – LUSSAC YASASI)

  a) Kimyasal bir tepkimeye giren gazlarla, tepkimede oluşan gaz halindeki ürünlerin aynı koşullarda (aynı sıcaklık ve basınç) hacimleri arasında sabit bir oran vardır.
  b) Aynı koşullarda gazların hacimleri mol sayıları ile doğru orantılıdır.
  Örn; H2(g) + Cl2(g) ® 2HCl(g) tepkimesine göre, 1 mol H2 1 mol Cl2 ile birleşerek 2 mol HCl oluşturur.Hacimler mol sayıları ile doğru orantılı olduğundan, aynı olayı anlatmak için “1 hacim H2 gazı, 1 hacim Cl2 gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim HCl gazı oluşturur.” İfadesi de kullanılabilir.Kaynakwh:
  Temel Kimya Yasalar
  Aynı şekilde, N2(g) + 3H2(g) ® 2NH3(g) tepkimesine göre 1 hacim azot gazı 3 hacim hidrojen gazı ile birleşerek eşit koşullarda 2 hacim NH3 gazını oluşturur diyebiliriz.
Sponsorlu Bağlantılar