YGS-LYS, Konu Anlatımı

İstanbul Bilim Üniversitesi

İstanbul Bilim Üniversitesi

28 Mart 2006 Tarihli ve 26122 Sayı No. lu resmi gazetede yayımlanan (Kanun No. 5475 Kabul Tarihi: 22.03.2006) kanun ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından kurulmuştur.

Yirmi birinci Yüzyıl başlarında eğitim ve öğretime başlamış olan İstanbul Bilim Üniversitesi; Mustafa Kemal Atatürk?ün ilkelerine bağlı, onun kadar ülkesini, halkını ve insanlığı seven çağdaş Türk gençlerini bir SAĞLIK ORDUSU olarak yetiştirme misyonu ile kurulmuştur.

Amacımız, insan sevgisi, kardeşlik ve pozitif bilimin yol gösterdiği doğrultuda, araştırmaya ve gelişmeye açık, dürüst, ilkeli ve uygar gençlerin topluma kazandırılması için elimizdeki her türlü imkanı kullanmaktır. Hedefimiz; gençlerimizin kendilerine güvenen, sorgulayan, problem çözebilen ve çok kültürlülüğü benimseyen, hoş görülü bireyler olarak sağlık alanında yetişmeleri ve ileri çalışma hayatlarında, gerek ulusal, gerek uluslararası arenada rahatlıkla yarışabilecekleri yeterli bilgi, deneyim ve donanım kazanmalarıdır.

İstanbul Bilim Üniversitesi Bölümleri


Fen-Edebiyat Fakültesi

 • Psikoloji
 • Psikoloji (Tam Burslu)
Tıp Fakültesi
 • Tıp
 • Tıp (Tam Burslu)
Sağlık Yüksekokulu
 • Ebelik (Yüksekokul)
 • Ebelik (Yüksekokul) (Tam Burslu)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Tam Burslu)
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Yüksekokul)
 • Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Yüksekokul) (Tam Burslu)
 • Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
 • Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Tam Burslu)
Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
 • Hemşirelik (Yüksekokul) (Florance Nightingale)
 • Hemşirelik (Yüksekokul) (Florance Nightingale)(Tam Burslu)

  Adres:
  Büyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe Şişli / İstanbul
   
  Telefon:0212 213 64 86
   
Sponsorlu Bağlantılar