YGS-LYS, Konu Anlatımı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi:

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi(ZKÜ),11 Temmuz 1992 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanunla Zonguldak'ta "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi" adı ile kurularak 1 Ocak 1993 tarihinde tüzel kişilik kazanmıştır.

Batı Karadeniz havzasındaki maden kömürünün yeterli teknik bilgiye sahip elemanlarca işletilebilmesi amacıyla Zonguldak'ta 1924 yılında bir Maden Mühendisi Mektebi kurulmuş ancak bir süre sonra kapatılarak yerine Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu açılmıştır. 1949 yılında Maden Teknik Okulu haline dönüştürülen bu kuruluş 1961 yılında İstanbul'a taşınmıştır. Daha sonra 1962 yılında çıkarılan 165 sayılı "Zonguldak'ta yeni bir teknik okul açılması hakkındaki yasa" ile çalışmalar yeniden başlamış, bina inşaatları devam ederken bu teknik okul 1184 Sayılı Yasa ile Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi haline dönüştürülmüştür.

1184 Sayılı Yasaya göre Maden, Makina, Elektrik ve İnşaat Bölümlerini kapsayan akademi, 1981 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hakkında kararname ile Maden ve Makina Mühendisliği Bölümlerinden oluşan Mühendislik Fakültesi haline getirilmiş ve Zonguldak Mühendislik Fakültesi adı ile 20.07.1982 tarihinde Hacettepe Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin 3837 sayılı yasa ile kurulması üzerine yeni fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları açılmıştır.

Batı Karadeniz Bölgesinde etkin bir yörede kurulmuş olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak ili ve çevre ilçelerinde halen işlerlik kazandırılmış 7 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarından oluşan yapısıyla eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Bölümleri


Ereğli Eğitim Fakültesi

 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği
 • Sınıf Öğretmenliği
 • Sınıf Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
 • Fen Bilgisi Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği
 • Okul Öncesi Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği
 • Zihin Engelliler Öğretmenliği (İkinci Öğretim)
Mühendislik Fakültesi
 • İnşaat Mühendisliği
 • Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği (İkinci Öğretim)
 • Çevre Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • İşletme
 • İşletme (İkinci Öğretim)
 • Maliye
 • Maliye (İkinci Öğretim)
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • İktisat (İkinci Öğretim)
Fen Edebiyat Fakültesi
 • Kimya
 • Kimya (İkinci Öğretim)
 • Matematik
 • Matematik (İkinci Öğretim)
 • Biyoloji
 • Biyoloji (İkinci Öğretim)
 • Fizik
Tıp Fakültesi
 • Tıp
Diş Hekimliği Fakültesi
 • Diş Hekimliği
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu
 • Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (Yüksekokul)
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
 • Hemşirelik (Yüksekokul)

  Adres:
  Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü PK:67100 İncivez/ZONGULDAK
   
  Telefon:0372 257 40 10
   
Sponsorlu Bağlantılar