YGS-LYS, Konu Anlatımı

Haliç Üniversitesi

Haliç Üniversitesi:

T.C. Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere kurulan ve kamu tüzelkişiliğine sahip bir vakıf üniversitesidir.

18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve bünyesinde Rektörlüğe bağlı olarak, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Su Ürünleri Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuar yer almış olan Haliç Üniversitesi, 23 Kasım 1998 tarihinde eğitim ve öğretime başlamıştır.

Haliç Üniversitesi hızlı büyüme ve gelişimi süreci içersinde, Rektörlüğe bağlı olarak, 2002 / 4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü,2003 / 6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar Fakültesi,2006/10372 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mimarlık Fakültesi ve 9.07.2007 tarih 2007/12481 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu kurulmuştur.

09.07.2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanarak, 04.08.2007 tarih ve 26300 sayılı Resmi Gazetede yayılanmış bulunan T.C. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunun kuruluşu Yükseköğretim Kurulunca uygun görülmüş olup, 2007 yılı ÖSS Ek kontenjanıyla öğrenci alınmış, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 22.05.2008 tarihli kararıyla Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eğitime açılması uygun görülmüş olup, 2008-2009 eğitim - öğretim döneminden itibaren öğrenci alınacaktır. T.C. Haliç Üniversitesi 2007/2008 Eğitim-öğretim yılı itibariyle (3081) lisans, (446) yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplam 3527 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Haliç Üniversitesi Bölümleri


İşletme Fakültesi

 • İşletme Enformatiği
 • İşletme Enformatiği (Tam Burslu)
 • İşletme Enformatiği (%50 Burslu)
 • İşletme
 • İşletme (Tam Burslu)
 • İşletme (İngilizce)
 • İşletme (İngilizce)(Tam Burslu)
 • İşletme (%50 Burslu)
 • İşletme (İngilizce)(%50 Burslu)
 • Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
 • Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (Tam Burslu)
 • Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (%50 Burslu)
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte)
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (Tam Burslu)
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (%50 Burslu)
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu)
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu)
Mimarlık Fakültesi
 • Mimarlık
 • Mimarlık (Tam Burslu)
 • Mimarlık (%50 Burslu)
Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu)
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu)
 • Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu)
 • Psikoloji
 • Psikoloji (Tam Burslu)
 • Uygulamalı Matematik
 • Uygulamalı Matematik (Tam Burslu)
 • Uygulamalı Matematik (%50 Burslu)
 • Uygulamalı Matematik (%25 Burslu)
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu)
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu)
 • Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%25 Burslu)
Mühendislik Fakültesi
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu)
 • Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu)
 • Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu)
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu)
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu)
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu)
 • Endüstri Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu)
 • Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu)
 • Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu)
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
 • Ebelik (Yüksekokul)
 • Ebelik (Yüksekokul) (Tam Burslu)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul)
 • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) (Tam Burslu)
 • Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul)
 • Beslenme ve Diyetetik (Yüksekokul) (Tam Burslu)
Hemşirelik Yüksekokulu
 • Hemşirelik (Yüksekokul)
 • Hemşirelik (Yüksekokul) (Tam Burslu)
 

Adres:
Büyükdere Cad. No:101, 34394 Mecidiyeköy - İstanbul
 
Telefon:212 275 20 20
 
Web Adresi:www.halic.edu.tr/
Sponsorlu Bağlantılar