YGS-LYS, Konu Anlatımı

Çemberde Açı ve Uzunluk

TEĞET - KİRİŞ ÖZELLİKLERİ

1. Teğet noktasından ve çemberin merkezinden geçen doğru, teğet olan doğruya diktir.AB doğrusu T noktasında çembere teğet
AB ^ OT

Teğet doğrusuna, teğet noktasından çizilen dik doğru çemberin merkezinden geçer.

derscalisiyorum.com

2. Çemberin dışındaki bir noktadan çembere çizilen teğetlerin uzulukları birbirine

eşittir.

[PA ve [PTçembere teğet
|PA| = |PB|
derscalisiyorum.com
derscalisiyorum.com

[PT ve [PS çembere teğet ve O çemberin merkezi ise [PO, TPS açısının açıortayıdır.

|OT| = |OS| ve [PT] ^ [TO], [PS] ^ [SO] olduğundan PTOS dörtgeni bir deltoid tir.

  • İçten ve dıştan teğet çemberlerde merkezleri birleştiren doğru teğet noktasından geçer.
O1 ve O2 merkezli çemberler T noktasında dıştan teğet ise, merkezleri birleştiren doğru T noktasından geçer. derscalisiyorum.com
Aynı özellik içten teğet çemberler için de geçerlidir.O1 , O2 ve T noktaları aynı doğru üzerindedir. derscalisiyorum.com
3. Bir çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme, kirişi ortalar. derscalisiyorum.com
Bir çemberde, merkeze uzaklıkları eşit olan kirişlerin uzunlukları da eşittir.
|OF|=|OE| Û |AB|=|CD|
derscalisiyorum.com
Bir çemberde herhangi iki kirişten merkeze yakın olanı daha büyüktür.
|OH|<|ON| Û |AB|>|CD|
derscalisiyorum.com
4. Bir çemberde eşit uzunluktaki kirişlerin gördüğü yaylarda eşittir.
derscalisiyorum.com
derscalisiyorum.com
derscalisiyorum.com
5. Bir çemberde paralel iki kiriş arasında kalan yaylareşittir.
derscalisiyorum.com
derscalisiyorum.com
Bir çember içinde alınan herhangi bir P noktasından geçen en kısa kiriş, orta noktası P olan kiriştir.
[AC] ^ [PO]
derscalisiyorum.com
  • TEĞETLER DÖRTGENİ
1. Bir çembere teğet dört doğru parçasının oluşturduğudörtgene teğetler dörtgeni denir.ABCD dörtgeninde K, L, M, N teğetlerin değme noktasıdır. derscalisiyorum.com
2. Teğetler dörtgeninde karşılıklı kenarların uzunluklarıtoplamı eşittir.
a+c=b+d
derscalisiyorum.com
3. Teğetler dörtgeninin alanı; içteğet çemberin yarıçapı ile çevresinin çarpımının yarısıdır.
derscalisiyorum.com
derscalisiyorum.com
  • KİRİŞLER DÖRTGENİ
Kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamının 180° dir.Dörtgeninin alanı;

derscalisiyorum.com

A(ABCD)=Ö(u - a)(u - b)(u - c)(u - d)
derscalisiyorum.com

KUVVET

1. Çemberin Dışındaki Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

[PT, T noktasında çembere teğet, [PB ve [PD çemberikesen ışınlar
Kuvvet = |PT|= |PA| . |PB| = |PC| . |PD|
derscalisiyorum.com

2. Çemberin İçindeki Bir Noktanın Çembere Göre Kuvveti

Bir çemberin içindeki bir noktada kesişen iki kiriş üzerinde,kesim noktasının ayırdığı parçaların uzunlukları çarpımısabittir.
Kuvvet = |PA| . |PB| = |PC| . |PD|
derscalisiyorum.com
  • Çemberin üzerindeki bir noktanın çembere göre kuvveti sıfırdır

3. İki Çemberin Kuvvet Ekseni

Kuvvet ekseni üzerindeki noktaların her iki çembere göre kuvvetleri eşittir.

a. Dıştan teğet iki çemberin kuvvet ekseni teğet noktasından geçer. Kuvvet ekseni çemberin merkezlerini birleştiren doğruya teğet noktasında diktir.|O1O2| = r1 + r2 derscalisiyorum.com
b. İçten teğet çemberlerin kuvvet ekseni teğet noktasından geçer. Kuvvet ekseni merkezlerden geçen doğruya teğet noktasında diktir.|O1O2| = r1 – r2 derscalisiyorum.com
c. Kesişen çemberlerde kuvvet ekseni çemberlerin kesişim noktalarından geçer ve merkezleri birleştiren doğruya diktir.|O1O2| < r1 + r2 derscalisiyorum.com
şekildeki P noktasının A noktasında birbirine dıştan teğet olan O1 ve O2 merkezli çemberlere uygulamış olduğu kuvvetler eşittir.
|PB|=|PA|=|PC| Û |BA]^[AC]
derscalisiyorum.com
  • Yarıçapları kesişim noktalarında dik olan çemberlere dik kesişen çemberler denir.
d. Kesişmeyen çemberlerin ortak noktası yoktur. Kuvvet ekseni iki çemberin arasında ve çemberlerin merkezlerini birleştiren doğruya diktir.|O1O2| > r1 + r2 derscalisiyorum.com

4. Ortak Teğet Parçasının Uzunluğu

derscalisiyorum.com

Ortak teğet uzunluğunun bulunabilmesi için merkezlerden teğetlere dikler çizilir.

O1O2C dik üçgeninde |CO2| = |AB|

|AB|2 =|O1O2|- |r1-r2|2

5. Bir Doğru İle Bir Çemberin Durumları

Aynı düzlemde bulunan O merkezli r yarıçaplı bir çember ile d doğrusu üç farklı durumda bulunur.

a. |OH| > r isedoğru çemberi kesmez ve doğru çemberin dışındadır.

Çember Ç d = Æ

derscalisiyorum.com
b. |OH| = r isedoğru çemberi bir noktada keser. Yani doğru çembere teğettir.

Çember Ç d = {H}

derscalisiyorum.com
c. |OH| < r isedoğru çemberi iki noktada keser.

Çember Ç d = {A, B}

derscalisiyorum.com
   
Sponsorlu Bağlantılar