YGS-LYS, Konu Anlatımı

Atatürk'ün Künye Bilgileri

HARBİYE' Lİ MUSTAFA KEMAL' İN KÜNYE BİLGİLERİ

 
Duhulü
1 Mart 1315-13 Mart 1899

 

Apolet Numarası
1283

 

Diploma Numarası
5998

 

Her Dersin Üç Senelik Toplam Numarası (Notu)
1635

 

M.Kemal'in Üç Senede Kazandığı Puanların Toplamı
1498

 

Toplam Not Üzerinden Sırası (Sicili)
8

 

İmtihan Sonuçlarının Ve Yeni Subayların İsimlerinin Açıklaması Ve Bayram İznine(39 Gün) Gitmeleri
22 Teşrinisani 1317 - 05 Aralık 1901 Perşembe

 

Bayramın Bitişi
31 Kanunuevvel 1317 - 13 Ocak 1902 Pazartesi

 

Diplomaların verilişi (Tören)
12 Kanunusani 1317 - 25 Ocak 1902

 

Harp Okulu'ndan Çıkışı (Neşeti)
28 Kanunusani 1317 - 10 Şubat 1902 Pazartesi

 

Sicili
1317-P. 8 = 1901-Piyade-8
 

 

MUSTAFA KEMAL' İN HARP AKADEMİSİ KÜNYE BİLGİLERİ

 

Harp Akademisi'ne Girişi
28 Kanunusani 1317 - 10 Şubat 1902

 

Kurmay Olarak Yemin Etmesi
08 Teşrinievvel 1320 - 21 Ekim 1904 Cuma

 

Harp Akademisi Mezuniyet Sırası
5 (Beşinci)

 

Harp Akademisi Dönemi
57nci Dönem

 

Harp Akademisi'nden Çıkışı (Neşeti)
29 Kanunuevvel 1320 - 11 Ocak 1905 Çarşamba
Sponsorlu Bağlantılar