YGS-LYS, Konu Anlatımı

Canlıların Temel Bileşenleri

CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ
İNORGANİK BİLEŞİKLER
 

 • Su
 • Asit         
 • Baz
 • Tuz
 • Mineraller
ORGANİK BİLEŞİKLER
 • Vitaminler
 • Enzimler
 • Yağlar   
 • Proteinler
 • Karbonhidratla
 • Nükleik asitler
İNORGANİK BİLEŞİKLER:Canlıların kendi vücudunda üretemeyip dışardan hazır olarak aldıkları bileşiklere denir

 A. Su: Ortalama bir insan vücudunda %65-70 oranında su bulunmaktadır. Su bitkilerin de bu % 95’e kadar çıkmaktadır
Özellikleri
1.Sindirime yardımcı olur
2.Vücut ısısının dengede tutulmasını sağlar 
3.Vücuttaki Zaralı maddelerin dışarıya atılmasının sağlar   
4.Suyun akışkan özelliğinden dolayı moleküllerin bir yerden başka bir yere taşınmasını sağlar.

B. Mineraller:Hücreleri karbonhidrat, yağ ve protein gibi organik bileşikler ile vücuda alınan inorganik tuzlardır.
Özellikleri:
1.Mineraller enzimlerin yapısına katılarak katalizör görevi yapar.
Katalizör:Kimyasal tepkimelere girerek tepkimenin daha kısa sürede ve daha az kullanılmasını sağlayan proteinden oluşmuş kısımdır.
2.Eksikliklerinde bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkar.
Ca eksikliğinde ›Çocuklarda kemik erimesi yaşlılarda raşitizm.
P eksikliğinde› kemiklerde ve dişlerde yumuşama.
Fe eksikliğinde› anemi             

iyot eksikliğinde ›guatr.
3.Mineraller kanın ozmotik basıncının dengede tutulmasını sağlar.
4.Kas kasılmasında sinirsel uyartıların iletilmesinde görev alır.
5.İyon konsantrasyonunu sağlar.


 
Ortalama bağ enerjileri, kcal / mol
CH 98
OH 110
CC 80
CO 78
HH 103
CN 65
O = O 116 (2 x 58)
C = O 187 * (2 x 93,5)
C = C 145 (2 x 72,5)
(* Olarak CO 2 bulunur)
Sponsorlu Bağlantılar