YGS-LYS, Konu Anlatımı

Enzim ve ATP

ENZİMLER VE ATP

A-)ENZİMLER

Yapıları: Protein + Koenzim Enzim

Bazı enzimler yalnızca proteinden oluşurlar.(Basit enzimler)

Koenzimler vitaminlerden ve bazı organik maddelerden oluşurlar.

Kofaktörler mineral maddelerden meydana gelirler.

Görevleri: Aktivasyon enerjisini düşünerek tepkimeleri hızlandırırlar.

Aktivasyon enerjisi

Enzimsiz Enzimli Ürünler

Çeşitleri: Canlılarda sonsuz çeşit protein sentez edilebildiğine göre enzim çeşitliliğide sonsuz olur.

Genel Özellikleri:

1-Katıldıkları tepkimelerden bozulmadan çıkarlar.Bu nedenle tekrar tekrar kullanılabilirler.

2-Bir çeşit enzim sadece bir çeşit tepkimeyi katalizleyebilir.Bu nedenle canlılarda sonsuz çeşit tepkime olabilir.

3-Hücre dışında da koşullar uygun olmak şartıyla aktiftirler.

4-Substratın sadece dış yüzeyine etki ederler.Bu nedenle parçalanmış besinler daha kolay sindirilir.

5-Belirli sıcaklık derecelerinde ( 0-55 oC) etkindirler.

Tepkime hızı Tepkime hızı

0 Optimal değer 55 t(oC) 0 36,5 55 t(oC)

GENEL DURUM ÖZEL DURUM(İnsan vücudu)

6-Genel olarak nötral (pH=7) ortamlarda aktiftirler.

Tepkime hızı Tepkime hızı

0 7 14 pH 0 7 14 pH

7-Substrat miktarının ve enzim miktarının etkisi

Tepkime hızı Tepkime hızı

Enzim

0 Optimal Değer Substrat 0 Optimal Değer miktarı

miktarı

8-Substrat yüzeyiyle doğru orantılıdır.

9-İnhibitörler ( yavaşlatıcılar ) ters orantılıdır.Tepkimeyi yavaşlatır.

10-Aktivatör ( hızlandırıcı ) doğru orantılıdır.Tepkimeyi hızlandırır.

B-) ATP (Adenozin trifosfat)

Görevi: Hücrelerin tükettiği enerji çeşididir.

Yapısı : Adenin + Riboz + 3P ATP + 4 20

5 Karbonlu şeker

Azotlu Baz

Özellikleri: Hücre içinde üretilir.Hücre zarından geçmediği için dışarı çıkamaz.Suda çözündüğü için depolanamaz.

ATP Üretim Yolları

1-Fotosentez: Işık enerjisi kullanılarak ATP üretir.(Fotofosforilasyon)

2-Kemosentez: İnorganik maddeleri yakarak ATP üretir.(Kemofosforilasyon)

3-Solunum: Organik maddeleri parçalayarak ATP üretir.(Oksidatiffosforilasyon)

4-Fermantasyon: Substrat düzeyinde fosforilasyon.

Sponsorlu Bağlantılar