YGS-LYS, Konu Anlatımı

DNA

DNA MOLEKÜLÜ VE ÖZELLİKLERİ
 

  • Hücrelerin yönetimini ve kalıtımını sağlayan dev moleküllerdir.
  • İki nükleotid zincirinin helozonik (sarmal) yapıda bağlanmasıyla oluşur.
  • Yapısında azotlu baz olarak Adenin (A), Guanin (G), Sitozin (S) ve Timin (T) bulunur.
  • Çift zincirinde Adenin sayısı Timin sayısına, Guanin sayısıda Sitozin sayısına eşittir.
  • Çift zincirdeki Adenin ile Timin arasında iki, Guanin ile Sitozin arasında üç tane zayıf hidrojen bağı bulunur.

 
Şekil : DNA nın Bir Bölümünün Yapısı

 
  • RNA’dan farklı olarak deoksiriboz şekeri ve Timin bazı vardır.
  • Çekirdekte, kloroplastta, mitokondride ve prokaryot hücrelerde sitoplazmada bulunur.
DNA nın bu yapısını ilk defa 1950'li yıllarda, biyolog Watson ile fizikçi CRİCK keşfetmişlerdir.

 
DNA nın Eşlenmesi (Replikasyon)
DNA’nın kendini eşlemesi, hücre bölüneceği zaman gerçekleşir. Bunun için, iki ipliği bir arada tutan zayıf hidrojen bağları bir fermuar gibi açılmaya başlar ve iki nükleotid dizisi birbirinden ayrılır. Sonra hücre sitoplazmasında bulunan nükleotidlerden uygun olanlar açılan noktalardan yerlerini alırlar. Replikasyon olayında nükleotidlerin bağlanması DNA polimeraz enzimiyle sağlanır.

 

 
 
Şekil : DNA nın Kendini Doğru Olarak Eşlemesi

 
Böylece fermuarın sonuna gelindiğinde başlangıçtaki DNA’nın aynısı olan iki yeni DNA meydana gelir.
Bu şekilde DNA’nın kendini eşlemesi olayına yarı korunumlu eşlenme denir.
Sponsorlu Bağlantılar