YGS-LYS, Konu Anlatımı

İyon taşıma iyonoforlar tarafından katalize .

İyon taşıma iyonoforlar tarafından katalize .
 
Iyonoforlar mekanizmaları karakterizasyonu önemli birproton degrade anlayışımız rol , ve kemiozmotik bağlantı rolünü oynadı. Dört ionophoric mekanizmaları özellikle yararlı olduğu kanıtlanmıştır :
Valinomycin .
 
Valinomycin K +transprt katalize eden ( + ve Rb, Cs + ya da yarıçap gibi benzer başka tek değerlikli katyonları, ancak Na +) için biyolojik membranların ( ya da genel olarak hidrofobik fazlar ) arasında bir yüklü türler gibi . Ulaşım bir taşıyıcı mekanizma gereğidir . Bunun bir sonucu olarak , taşınan türler için elektrokimyasal potansiyelezarından eşittir vedenge koşulu geçerlidir.
 
Valinomycin varlığında, iç ve dış fazlar arasındaki iyon (genellikle izotopik olarak etiketlenmiş Rb + kullanılmasıdır ) dağılımının membran potansiyeli ölçmek için bir yöntem olmuştur .
Valinomycin mekanizması taşıma bağlamında daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
 
Nigericin .
 
Nigericin geniş bir özgüllük ile , biyolojik membranlar üzerinde tek değerlikli katyonların nötr değişimi katalize eder. Tek bir katyon baskın durumundakatyon H + değiş tokuş edilir . Bunun bir sonucu olarak , aşırı nigericin K + mevcudiyetinde mitokondri ilave edildiği zaman , proton degrade- ZDpH bileşeni daraltılmıştır. Nigericin mekanizması, burada daha ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Gramicidin .
 
Gramicidin iki molekül membran kapsayan uç uca ile oluşturulan bir delik yoluyla biyolojik membranlar üzerinde proton dahil olmak üzere, küçük tek değerlikli katyonları, bir Elektrojenik akı katalize eder. Gramisidin gözenek çok çalışılmıştır ve ulaşım bağlamında daha sonra daha detaylı olarak tartışılacaktır.
Mekanizmasının bir sonucu olarak, gramisidin bir ayrılmasının madde olarak görev yapar. Aşırı tek değerlikli katyon (örneğin, K + gibi) varlığında , K +taşımakaçak veya H + fazla tercih edilmektedir , ve gramisidin valinomycin ile görülene mitokondri, benzer tarafından K + - alımını katalize edecektir .
Protonophores .
 
Proton iletken olarak hareket - Mitchell eşleşmeyenlerproton degrade , kısa devre ile hareket önerdi . Bu protonophoric aktivite çok araştırdık , ve yapay membran sistemlerinde protonophoric aktivite ve uncoupling aktivite arasında güçlü bir korelasyongösteri ,kemiozmotik hipotez lehine delil güçlü bir parçası oldu edilmiştir .
Bu yararlı reaktiflerin ayrıntılı bir tartışma Ders 14 bulunacaktır .
Sponsorlu Bağlantılar