YGS-LYS, Konu Anlatımı

Reaksiyonlar arasında Bağlantı

Reaksiyonlar arasında Bağlantı
 
Biyokimyasal süreçlerden boş enerjinin korunumu reaksiyonlar arasında bağlantı yoluyla gerçekleşir . Glikoliz örneklerle , bağlantı rolü , burada ayrıntılı olarak ele alınmıştır .
Denklemler daha uygun hale
 
Çünkü biyokimyasal süreçlerin karmaşıklığı , reaktif konsantrasyonu için ücretsiz enerji ile ilgilidenklemler hantal olabilir . Kolaylıkla test edilebilir konsantrasyonlar olarak ifade etmek içindenklemler daha yararlı hale getirmek amacıyla , bu şekilde modifiye edilir .
DGO ' ATP hidrolizi için
 
ATP hidroliz reaksiyon yukarıdaki paragrafta tartışılan ayarlamalar kullanımı bir örnek sağlar .
Oksidasyon redüksiyon potansiyelleri
 
Oksidasyon redüksiyon reaksiyonları örnekleri tüm önemli metabolik yollar bulunan ve mitokondrioksidatif metabolizması hakim olabilir . Bir reaksiyon mevcutserbest enerjidoğrudan ölçümü için bir yöntem sağlar, çünkü Oksidasyon azaltma potansiyeli termodinamik önemlidir.
Sponsorlu Bağlantılar