YGS-LYS, Konu Anlatımı

ATP sentaz alt birimi bileşimi

ATP sentaz alt birimi bileşimi
 
Kafa karıştırıcı bir isimlendirme yol açan küçük alt birimleri , bazı bakteri , mitokondri ve kloroplast arasında küçük farklılıklar vardır . En basit bir sistem E.coli 'den o . ATP sentaz nispeten hafif tuz tedavisi iki fraksiyon olarak ayrışmış olabilir.
3b : 1g : 1d: 1E çözülebilir bir kısmı F1 ATP-az , 3a bir stoikiyometrisindeki 5 alt birimleri içerir. Üç substrat bağlanma sitelerininB- alt birimleri bulunmaktadır. , A- alt birimden Ek adenin nükleotid bağlanma mevkisine düzenleme vardır . F1 kısım ATP hidroliz değil, ATP sentezi katalize eder.
 
Bakteri veya organelmembranlarındanF1 ATP-az ayrışması, FO olarak adlandırılan bir zar gömülü kısmı geride bırakır . Bu 1:2:9-12 göreli stoichiometries üç alt birimleri A, B ve C , arasında ( E. coli içinde ) oluşur. C -alt-birimi çok hidrofobik , ve F1 bağlanma tarafında bir hidrofilik döngü ile , iki kez membran kapsayan bir sarmal dönüş heliks yapısını oluşturur. C-terminali sarmaldazarından korunmuş bir asidik kalıntı yarım yoktur.
 
Ayrışmasından sonra ,membranlar protonlara geçirgendir. Proton kaçağı da fonksiyonel komplekse ATP sentezi inhibitörleri olan inhibitörleri ilavesi ile durdurulabilir. İki " klasik " ​​enzimini inhibe eden, yaygın olarak kullanılmaktadır. Oligomycin Fo ve F1 arasındaki arayüzü de bağlar ; disikloheksilkarbodiimid ( DCCD ) FoC - alt birim içindekorunmuş asidik kalıntısına kovalent olarak bağlanır. Bir başına ATP-az bir işbirliği mekanizması düşündüren , turn- over engellemek için yeterlidir DCCD . Bu inhibitörlerinin etkisiFo proton geçirgenliği fonksiyonel mekanizmasının bir parçası olduğunu göstermektedir.
 
Proton sızıntı takılabilir ve fonksiyonel bir ATP sentazFo kısmını içeren membranlar için F1 kısmını geri ekleyerek , yeniden olabilir .
Sponsorlu Bağlantılar