YGS-LYS, Konu Anlatımı

Metabolik Ulaşım

Metabolik Ulaşım
 
Mitokondri dokudan dokuya değişir çeşitli metabolik işlevleri vardır . Mitokondri karaciğer , dışarıdan eklenen substrat , çok çeşitlimitokondriyal metabolizma makine ile işlenebilir. Enzim substratları, mitokondri iç zarından taşınması gerektiren ,matris içinde ağırlıklı olarak . Taşımaökaryot dünyanın tüm yelpazesinde güçlü dizi benzerliği , ama belirgin bir prokaryot habercisi göstermek protein , bir süper tarafından katalize edilir . Taşıma denge proton gradyanı ile belirlenir , böylece ,metabolit taşıyıcılar , genellikle nötr katalizör değişimi , ancak bazı Elektrojenik , ya da H + ya da OH- cotransport değişimi içerir.
Zayıf asitler ya da metabolitlerininamonyum tuzları, mitokondrişişme
 
Metaboliti sistemler için ulaştırma faaliyetleri ilk Brian Chappell tarafından tanıtıldı basit ve zarif bir teknik kullanılarak gösterildi . Bu teknik,aşağıdaki faktörlere bağlıdır:
Mitokondri mükemmel Osmometreleri gibi davranan , yani bunlarınosmolytes (ya da kaldırılır ) , dış ortam eklendiğinde aktivite farkı telafi etmek için membranı boyunca suyun akışı olarak (ya da şişme) küçülensüspansiyon ortamının ozmotik basınç değişikliklerine yanıt .
Mitokondrial zarın gibi H + , K +, Na +, NH4 +, Cl- , NO3- , vb gibi küçük iyonları geçirmeyen
Mitokondrial zarın O2, CO2, N2, 3-C ya da 4 C - şeker , vb gibi küçük yüksüz moleküller geçirgen
Membran küçük iyonları (madde 2) geçirmez ve bu nedenle asetat - ve NH4 +, bu nötr küçük moleküller (madde 3) vardır , asetik asit ve NH3 , karşı geçirgendir. Rağmen
Membraniyon geçirgen olmadığından , bu geçirgenlik özelliklerinin bir sonucu olarak, mitokondri , NH4CI , ya da K- asetat içinde şişer olmayacaktır. NH4 - asetat asılı ise nötr formlarımembran çapraz Ancak, onlar , şişer .
Aşağıdaki resimde , mitokondriyal şişme basit bir ışık saçılması fotometre ölçüldü . Damıtılmış su , tuzlar ya da gösterilen100 mM için mitokondriyal süspansiyonu eşit bölümler halinde ilave üzerinde ( pH 7.0 'a ayarlanmış olarak) ,ilave mitokondri ile ışık emilimi nedeniyle bir başlangıç ​​seviyesine azalan sonraartan mitokondri gibi iletim arttı ; çok suda hızla , çok yavaş KCl , hızla K -asetat ya da NH4CI , NH4- asetat içinde :
 
 
 
Benzer deneyler , mitokondri çeşitli mitokondriyal substratların , NH4- tuzları ilave edildi :
 
 
Mitokondri ancak diğer NH4 - tuzları , NH4 - fosfat hızla arttı . Bununla birlikte,sitrat, izositrat ya da a- ketogltarate deneymalat veya süksinat deney , veya K - fosfat ve K- malate K- fosfat katalitik miktarlarda ilavesi üzerine , hızlı bir şişme gözlenmiştir. Aşağıdaki şemada gösterildiği gibi sonuçlar yorumlanmıştır :
 
 
Sol : Bir fosfat taşıyıcı varlığı izin H2PO4 - için membran OH - genelinde karşılığında . Bu kadar durum asetat gibi bir zayıf asit , sanki bu etkili izin fosfatmembran geçmeye .
Merkezi:malate2 - - HPO42 değişim taşıyıcı malat girmek için izin , ancak bu dış fosfat yalnızca bir katalitik miktarda hızlıfosfat taşıyıcı açmak -over izin mevcuttu . Etkili,iki taşıyıcı faaliyet malate2 - için için karşılığında girin sağlar 2OH - .
Sağ:sitrat taşıyıcı yeterli dış malat ve fosfat mevcut olsaydı H - citrate2 - (üç karboksilat gruplarından biri protonlanır ) kendi hızlı açmak -over izin malate2 - , ama bu sadece hızlı oluşabilir karşılığında girmesine izin taşıyıcılar . Etkili, sitrik asit tarafsız bir tür ( ya da karşılığında 3OH - ) olarak girer .
Net giriş allowiing , -OH ücrete eşdeğer sayıdaanyon değişimi ve bu NH3 molekülü eşdeğer numarasını girmek için ve NH4 + ' protonlanarak edilmesine izin vermektedir , her bir durumda,taşıyıcımetabolitleri nötr tür olarak girmesine izin NH4 - tuz ve mitokondri şişmesi .
Aile , diziler , yapı
 
( Fosfat taşıyıcı , adenin nükleotid yerdeğiştirticisinin , tricarboxylate taşıyıcı, malat taşıyıcı, 2 - okzoglutarat taşıyıcı ) yukarıda yer verilen beş üye proteinailesi kapsamlı son yıllarda çalışılmıştır. Bir örnek bu linkten ulaşabilirsiniz olan pek çok dizileri vardır .
Ailesi de bown yağ dokusundanmitokondri faaliyet gösteren ilginç bir protein içerir . "Kahverengi yağlı " mitokondri , Kuplajsız vardır - kendi ifade ısı üretimi ile kış uykusuna hayvanların ısınma , izin düşünülmektedir . Isı üretimi mekanizması, bir protonun bir taşıyıcı olarak görev eşleşmemiş protein , aktivasyonunu içermektedir .
 
Mitokondriyal TRANPORTER ailesininatalarına bilinmemektedir .
 
Bir taşıyıcı protein için bir üçüncül yapı henüz mevcut . Mitokondriyal aile olası tranmembrane heliksler üç iyi tanımlanmış hidrofobik açıklıklı korunmuş bir ikincil yapı , ve aynı zamanda transmembran olabilir hidrofobik ve amfipatik karakteri ile dördüncü süresi var gibi görünüyor . Bu ve taşıma mekanizmasında diğer amfipatik açıklıklı rolü hakkında çok spekülasyon oldu .
Sponsorlu Bağlantılar