YGS-LYS, Konu Anlatımı

Glikoliz - Genel Bakış

Glikoliz - Genel Bakış
Glukoz glikoliz yoluyla hücre metabolize edilir , ayrıca Embden - Meyerhoff Yol olarak bilinen
 
" Glikoliz D - glucopyranoses ve diğer D - hexopyranoses anaerobik bozulması için birincil yoldur Bu organizmalar arasında muhtemelen evrenseldir : . Kesinlikle yol tepkileri katalizeenzimler protein arasında ( ve bu nedenle muhtemelen en eski ) en korunmuş arasındadır . " ( Ref Alıntı . 3 aşağıda ) .
 
Anaerobik koşullar altında, glikoliz organizmadan organizmaya değişir fermantasyon ürünlerinin üretimine yol açan bir kendi kendine yeten bir süreçtir. Memeli hücrelerinde,birincil ürün laktat, mayalar, etanol ve CO2 . Bu süreç birkaç aşamada ayrılabilir :
 
Glikoz "aktivasyon"
Glukoz , ilk önce fruktoz -6 -Pi içine izomerize , glukoz -6- Pi oluşturmak için fosforlanır . Fosforlama reaksiyonları ATP gereklidir . Reaksiyonların Bu seri iki ana amaca hizmet eder :
glikoz yolu girebilecek şekilde " aktif " olduğunu ;
glukoz , böylecekonsantrasyonunun düşürülmesi ve hücre içine taşınması gradyan lehine , sitoplazma içinde çözelti çıkarılır.
Trioz fosfat oluşumu
Fruktoz -6- Pi başka ATP kullanılarak , fruktoz -1 ,6- bifosfat vermek üzere tekrar fosforile ve daha sonra enzim aldolaz kullanarak iki trioz -Pi moleküller, dihidroksiaseton fosfat ( DHAP ) ve gliseraldehit -3- Pi ayrılmıştır. Trioz fosfat trioz fosfat izomeraz yoluyla Birbirlerine vardır .
Gliseraldehit -3-fosfat oksidasyon yoluyla substrat fosforilasyon seviyesi
Gliseraldehid -3- fosfat Pi bağlı olan ve bir tepkime ile oksitlenir ve NADH'nin NAD + 'a düşürülür. Oksidasyon reaksiyonununserbest enerji hidrolizi , yüksek bir negatif serbest enerji (bir " yüksek enerjili " bağ ) ile birlikte bir fosfat bağ oluşturmak için kullanılır. 1,3- bifosfogliserat sonra karboksilat ucunda" yüksek enerjili " fosfat ATP oluşturmak için ADP için transfer edildiği bir kinaz reaksiyon ile 3- fosfogliserat dönüştürülür.
ATP sentezi piruvata fosfoenolpiruvat dönüşüm ile bağlantılı
3- fosfogliserat mutaz, fosfogliserat göre 2- fosfogliserat dönüştürülür veenzim enolaz kullanarak , fosfoenolpiruvat vermek üzere daha sonra susuz edilir . Bu, bir "yüksek - enerji" bağ2 -pozisyonundafosfat bağı dönüştürür.
Fosfoenolpiruvat , piruvat kinaz kullanılarak , ATP ve piruvat oluşturmak için ADP ile reaksiyona
Piruvat azaltılması NAD yeniden oluşturmak için +
Gliseraldehit -3- Pi oksidasyon kadar kullanılan NAD + ' geri amacıyla,piruvat NADH laktat kullanılarak indirgenir
Anaerobik glikoliz net verimi genel bir reaksiyon ile , 2ATP / glikoz :
 
glikoz + 2 + 2 ADP fosfat < ==> 2 laktat + 2 ATP
Sponsorlu Bağlantılar