YGS-LYS, Konu Anlatımı

ATP Fonksiyonu

ATP Fonksiyonu 

Deneyler genellikle siste infonksiyonu etkileyen Mutasyon olmadan sırayla başka amino asitlerin yerine bir proteine ​​ikame edilebilir gerçeğine bağlıdır. Iki sistein bir yapıda birbirine yeterince yakın olduğunda, bir oksidan (aşağıda AOX ) ilave aralarında bir disülfid ( RSSR ) sistin bağının oluşumuna neden olacaktır. Bağ kırılmış ve sistein , bir indirgeyici madde ilave edilerek , ıslah edilebilir.
AOX + 2 R, - SH < ==> AH2 + R - S-S - R,
Buna ek olarak, F1 B -alt-birimi çıkarıldı ve geri eklenir , öyle ki ,disülfür bağı kırma olmaksızın alt birimlere tersine ayrışmış olabilir.
Bu deneylerde , bir sisteing - alt birimi ( C87S ) girmiş ve bir sistein site yönlendirilmiş mutasyonları ( D380C ) tarafından b - alt birimi D380 yerine tanıttı ,sistemi kurmak için kullanılan bu yüzden bir çapraz köprü olduğunu g ve b - alt birimleri arasında oluşturulabilir. Karmaşık başına sadece bir g , üç potansiyel çapraz - köprü sadece bir kişi olmadığı için her F1 yılında kuruldu . Bu, daha önce çapraz - köprü oluşumu enzimi inaktive olduğu ortaya çıkmıştır . Yan deneylerle Yan etiketsiz ve 35S - izotopik F1 - ATP-az etiketli ile yapıldı .
DTNB , bir - S-S - bağı oluşturmak üzere oksitleyici madde olarak ilave edildi
F1 alt birimlere ayrıştırıldı ve etiketsiz bir karışım etiketli karışımı 1:1 kadar bir mol oranında karıştırıldı.
Tekrar birleşme günü , karışık kompleksleri etiketsiz gSSb köprü çift etiketli köprüsüz g ve b - alt birimleri ile birlikte edildiği oluşturulmuştur .
Karışım,köprüleri kırmak için düşürülmüştür ATP dönüş üzerinde ikna etmek için ilave edildi veköprüler oksitleyici madde ilave etmek suretiyle ıslah edilmiştir .
Köprüsüz ve köprülü alt birimleri ayrıldı , bu yeni köprü etiketsiz B- alt birimleri arasında oluşan ve bir dönme mekanizması için beklenenoran g alt ünitesinde etiketli olduğu bulunmuştur. Kontrol deneylerinde ± ATP , Mg2 + , vbdönme enzimin disülfür bağı gerekli devir bölgesinintransferi ile gösterilen gösterdi.
Sponsorlu Bağlantılar