YGS-LYS, Konu Anlatımı

Psikoloji Toplumsal Yapı Konu Anlatımı

Psikoloji Toplumsal Yapı Konu Anlatımı Video
TOPLUMSAL YAPI ve TOPLUMSAL İLİŞKİLER,  Toplumsal Yapı, Maddi Yapı (Fiziki Yapı), Toplumsal Yapının Özellikleri, Toplumsal İlişkiler, Toplumsal İlişki Çeşitleri, İlişkinin Süresine Göre, Tesadüfi ilişkiler, Periyodik ilişkiler, Sürekli ilişkiler, Toplumsal İlişki ile İlgili Temel Kavramlar, Toplumsal Statü ve Roller, Statü, Verilmiş Statüler, Kazanılmış Statüler, Statülerin Özellikleri, Anahtar (Kilit) Statü, Toplumsal Rol, Rollerin Özellikleri, Rol Çatışması ve Rol Pekişmesi, Toplumsal Prestij, Toplumsal Kontrolü Sağlayan Faktörler, I. Yazılı (Resmi) Normlar, II. Yazısız (Resmi olmayan) Normlar (Töreler, Adetler, Gelenekler, Görgü Kurulları), Toplumsal Kontrolün Özellikleri,Toplumsallaşma (Sosyalleşme), Toplumsal Sapma Toplumsal Yapı, Sosyoloji Toplumsal Yapı Konu Anlatımı Video,Sosyoloji Toplumsal Yapı Konu Anlatımı Video, Sosyoloji Üzerindeki Etkisi Video, Toplumsal Yapı Konu Anlatımı Video, Toplumsal Yapı Sosyoloji Video, Toplumsal Yapının Sosyoloji Üzerindeki Etkisi Video Konularını Göreceğiz.

Toplumsal Yapı Video-1

Toplumsal Yapı Video-2

Sponsorlu Bağlantılar