YGS-LYS, Konu Anlatımı

Kimya Proton Tahmini

Kimya Proton Tahmini
 
Proton degrade elektriksel ve kimyasal terimleri katkılardan vardır :
Dp = Dy - ZDpH
Katılım iyonoforlar ya da benzeri maddeler kullanımı ile tahlil edilebilir .
Membran potansiyeli bileşeni , - Dy
 
Genel olarak, yöntemler, farklı elektrik potansiyeli fazları arasında bir iyonik türlerin denge dağılımı için durumu tarifNernst denklemi bağlıdır kullanılır .
 
Karşılanması gerekenşartlar şunlardır:
Ölçüleniyonu elektro-kimyasal dengede olması gerekir. Iyon hızla bölünmesi bariyerini aşabileceği , bu elde edilecektir .
Bu, her iki evrede deiyon konsantrasyonunu ölçmek mümkün olmalıdır.
Tüm rakip tozları önemsiz olmalıdır .
Uygulamada, Durum 1 valinomycin kullanımı yoluyla elde edilir ve hızla nakiltek değerlikli katyonların bir ( K + , Rb + , Cs +) için , ya da bir lipofilik iyon kullanılarak .
Durum 2 izotopik etiketleme ( 86Rb veya 14C- etiketli organik lipofilik katyon veya anyon ) kullanılarak elde edilir . Bu veziküler ve dökme parçalar (genellikle santrifüjleme ile ) bir reaksiyon karışımı ayırmak için gerekli olan , her fraksiyonda iyon miktarını ölçmekdökme ve kapalı aşamaları ile ilgilisu hacmini ölçmek ve konsantrasyonlar hesaplar. Uygulamada, bu , daha sonra ölçülen iyonu dağılımı sağlayan, toz haline getirilmiş , su ( tüm aşamalarında dağıtır ) ve çözülebilir olan ancak membran geçirgenliği işaretleyici ( 14C- etiketli sükroz ki ) kullanılarak , ve çıkarma ilesükroz geçirgenliği alanı bulmak yapılır pelet , toplu faz içine .
Durum 3 çok daha zor ve kolayca ortaya değildir . Genellikle, bir kinetik uzlaşma , kullanılır - dağıtım 1 durumu elde edilir bir zamanda ölçülür , ve çok başka bir şey oldu !
Kimyasal bileşeni , - DPH
 
DPH ölçülmesi ya da birdenge dağılımı bağlıdır:
+ H için Rb'nin nötr değişimi katalize nigericin varlığında 86Rb tuzu .
[ Rb + ] L / [ Rb + ] R = [ H + ] L / [ H + ] R
Zayıf amin katyon dağılımı :
[ RNH3 + ] L / [ RNH3 + ] R = [ H + ] L / [ H + ] R
Bu yaklaşım, birlümen içindekatyonik formu konsantrasyonu , özellikle H + - alımını meydana kloroplast ile floresan aminler (9- aminoakridin'in , atebrin ) ile yaygın bir şekilde kullanılmaktadır . BuDPH ile ilgili floresan değişimi dolayısıyla kendi kendini söndürme yol açar ve . Bu ilişki doğrusal değildir , ama nispeten kolay ve hızlı olan bir analiz yöntemi sağlar .
Zayıf bir asidin bir anyonu dağılımı :
[ A ] R / [ A ] L = [ H] + l / [H +] R,
Bu yaklaşım proton böylece anyon biriken üzerinden pompalanır mitokondri içinde test DPH için kullanılan orijinal teknikti.
Izotopik etiketleme yöntemleri kullanarak için , iki faz, konsantrasyon ölçümsorunlar yukarıdaki membran potansiyelinin tahmini altında sözü edilenlere benzerdir.
Sponsorlu Bağlantılar