YGS-LYS, Konu Anlatımı

Termodinamik denklemlerde stokiyometrik faktörler

Termodinamik denklemlerde stokiyometrik faktörler
 
Biyoenerjetik kullanılan birimleri ve boyutları bir tartışma için tıklayınız.
Phosophlipid membranlar
 
Klaus Schulten en laboratuvarsıvı kristal halde bir phosopholipid membran bir model .
Proton iletim , proton kanalları , proton kuyu
 
Su nedeniyle su fizyolojik aralığında , sıvı özellikleri vermek su molekülleri ( bir moleküler dinamik simülasyon su yapısı güzel bir görünüm için gramicidin öğretici bakınız) , arasındaki H -bağlı ağların , proton iyi bir iletkendir . Buz ,H -bağlı ağları daha kapsamlıdır , ve buz sıvı su daha iyi bir iletkendir . İletim bir " hop - dönüş " mekanizması , ilk Grotthuss tarafından önerilen ve genellikleGrotthuss mekanizması olarak adlandırılan ile oluşur:
 
Mekanizması , bitişik bir grup (I , sağ) için H -bağlı zincirin ucundan bir proton ilk şerbetçiotu" hop" bölümünde , H - bağ gücü devri sonra da bir H tarafından değiştirilmesi + bağlayıcı sağlar diğer ucu , II yapısı elde edilir. " Dönüş" fazı ise, II 'de gösterildiği gibi suların dönme sonra başlangıç ​​yapı ( I)' in geri yükler. Bu H -bağlı zincir olarak,su ilke olarak H-bağı potansiyeli ile uygun bir protein yan zincirleri ile ikame edilebilir.
 
Su genellikle yüzeylerde sipariş ve yüzeyde iletim enerji bağlantı içindeproton akımı için tercih edilen bir yol olabileceğini öne sürülmüştür . Bununla birlikte, bir iletken yoluniletkenlikspesifik iletkenliği ve enine kesit alanının bir ürünü olduğu göz önüne alınmalıdır , çoğu durumda ,toplu sulu faz herhangi bir iletim yolu içinde daha büyük bir enine kesit alanına sahiptir yüzeyinden daha , ve bu nedenle daha olası iletken olur.
 
Kinonlipid aşamasındansitesine ulaşmak için çünkü oksidasyon veya Kinonların azaltılması içeren redoks reaksiyonlarda , protonların serbest veya alınır hangi siteleri sık sık ,protein gömülüdür. Proton pompa içeren başka protolytic reaksiyonlarda, proton bağlı veya serbest bırakılır hangisiteleri genellikle protein içine gömülür , vektörel çalışma proton yapılır hangimerkezine nispeten hareketsiz ve bu protein ile geçiş yollarına gerektirir. Her iki durumda da , proteinin protonları için iletim yolu bağlanan su moleküllerinin ve protein yan zincirlerinin bir zincir tarafından oluşan kanallar dahil olduğu düşünülmektedir. Böyle bir kanal , ve nasıl yukarıdaki modeli ( Nagle ve Tristram - Nagle den , 1983) , çizgisinde faaliyet olabilir genel bir resim aşağıda verilmiştir :
Sponsorlu Bağlantılar